Kalendarium Ziemi Włodawskiej 14-20 sierpnia

-14 sierpnia 1944 roku w Warszawie zmarł Jerzy Jagiełło ps. „Florian” (ur. 21 maja 1923 we Włodawie) – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, zastępca dowódcy 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka.


-14 sierpnia 1974 roku Gminny Komitet Frontu Jedności Narodowej zwrócił się do kuratora o nadanie szkole w Wyrykach imienia porucznika Bolesława Kotnarowskiego (Komendant Powiatowy MO we Włodawie, którego imię nosiła w mieście obecna ulica Żołnierzy WiN). Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się we wrześniu.
-17 sierpnia 1919 roku wierni kościoła rzymskokatolickiego w Lubieniu po raz pierwszy wysłuchali kazania wygłoszonego legalnie w języku polskim.
-17 sierpnia 1921 roku dzięki szybkiemu manewrowi wojsk polskich dowodzonych przez gen. Edwarda Rydza–Śmigłego i obsadzeniu Włodawy oraz Hańska zadano klęskę 58 Dywizji Armii Czerwonej, która została pozbawiona drogi odwrotu przez Bug. Po dłuższych walkach nieprzyjaciela rozgromiono.
-17 sierpnia 2010 roku rozpoczęto prace przy rozbudowie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ we Włodawie.
-18 sierpnia 1929 roku we Włodawie odbyły się uroczystości Walnego Zjazdu
Związku Młodzieży Wiejskiej powiatu włodawskiego.
-18 sierpnia 1960 roku we Włodawie urodziła się Maria Kunc – radna powiatu włodawskiego.
-18 sierpnia 1997 roku rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie.
-19 sierpnia 1947 roku w Janówce spłonęło 39 domów i 103 zabudowania gospodarskie.
-20 sierpnia 1958 roku powołano komitet budowy szkoły w Dańcach. Szkołę oddano do użytku 22 stycznia 1961 r. Była to 105 w kraju Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.
-20 sierpnia 1976 roku we Włodawie urodził się Andrzej Rusiński – radny powiatu włodawskiego.
-20 sierpnia 2009 roku postanowieniem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrząb” oraz Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” zostali pośmiertnie odznaczeni Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
-W sierpniu 1944 roku – początki Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. W sierpniu tego roku naczelnik OSP we Włodawie Antoni Janczewski został powołany na instruktora pożarnictwa w powiecie włodawskim, a następnie w roku 1950 na stanowisko Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych. (ad)