Kalendarium Ziemi Włodawskiej 17-23 lutego

– 17 lutego 1703 roku w pałacu Pociejów w Różance ratyfikowano akt fundacyjny, mocą którego L. K. Pociej zobowiązał się wybudować Paulinom murowany kościół oraz klasztor, przeznaczając znaczne fundusze na utrzymanie 18 zakonników. W zamian za tę darowiznę Paulini zobowiązali się odprawiać msze św. w intencji fundatorów, co też czynili do momentu kasaty klasztoru w roku 1864 oraz wznowili swe modły po powrocie od roku 1993 (w Dzień Zaduszny oraz w dniu 3 stycznia – w dniu pamięci śmierci L. K. Pocieja).


– 17 lutego 1993 roku, na mocy aktu notarialnego sporządzonego tego dnia, powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we Włodawie.

– 18 lutego 1994 roku uruchomiono we Włodawie nowoczesną centralę telefoniczną, dzięki której miasto uzyskało automatyczne połączenia z krajem i zagranicą.

– 18 lutego 2000 roku w Uhrusku pożegnano Janinę Łubkowską (ur. w 1930 roku), rodowitą uhruszczankę, poetkę ludową i śpiewaczkę.

– 19 lutego 1610 roku parafię w Orchówku objęli oo. augustianie.

– W lutym 1990 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych największych zakładów pracy z rejonu włodawskiego, w celu powołania Międzyzakładowego Komitetu Porozumienia Związków Zawodowych we Włodawie.

– 22 lutego 1905 roku we Włodawie urodził się Władysław Kuraszkiewicz – językoznawca, slawista, profesor uniwersytetów: KUL, Wrocławskiego i Poznańskiego. Zmarł 10 marca 1997 roku w Poznaniu.

– 22 lutego 1909 roku w Krzemieńczuku urodził się Aleksander „Sasza” Peczerski (zm. 19 stycznia 1990 roku w Rostowie nad Donem) – oficer Armii Czerwonej z poboru, współorganizator powstania i masowej ucieczki z obozu zagłady w Sobiborze w 1943 roku.

– 23 lutego 1944 roku we wsi Załucze (gmina Wola Wereszczyńska) zastrzelony został, przez niezidentyfikowaną grupę zbrojną, Komendant Obwodu AK Włodawa kapitan Józef Milert „Sęp”. Wraz z nim śmierć poniósł ppor. rez. Józef Majewski „Jotem”, syn znanego na Lubelszczyźnie działacza Stronnictwa Narodowego doktora Adama Majewskiego. Pełnił on wtedy funkcję adiutanta Komendanta Obwodu AK Włodawa. Zginął także towarzyszący obu oficerom st. strzelec Józef Pasoń „Słowik”.

– 23 lutego 1889 roku zmarł właściciel dóbr włodawskich hr. August Zamoyski. Pochowano go w podziemiach kościoła pod wezwaniem św. Ludwika we Włodawie, razem z małżonką, Elfrydą Zamoyską z Tyzenhauzów. (ad)