Kalendarium Ziemi Włodawskiej 18-24 listopada

– 18 listopada 1998 roku Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Chełmie przyznał Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Mechanik”, działającemu przy ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, licencję uprawniającą do udziału w zawodach lekkoatletycznych.


– 19 listopada 2010 roku Włodawę odwiedził prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– 19 listopada 2013 roku biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski wizytował parafię Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie. Po uroczystym ingresie do kościoła w asyście księży z dekanatu hańskiego, biskupa powitali przedstawiciele parafian oraz miejscowy proboszcz ks. Marian Franczuk.

– 20 listopada 1983 roku przekazano do użytku Dom Rencisty w Różance.

– 20 listopada 2009 roku w Rudce Łowieckiej odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową „W hołdzie powstańcom styczniowym poległym na ziemi hańskiej”. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Hańsku ks. Ryszard Kozieł.

– 20 listopada 2013 roku we Włodawie odbyły się uroczystości kończące obchody 75. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.

– 21 listopada 1746 roku król August III, dzięki staraniom właściciela dóbr włodawskich Jerzego Fleminga, ustanowił trzeci jarmark dwutygodniowy we Włodawie, rozpoczynający się w dzień św. Bartłomieja – 24 sierpnia. Włodawa miała odtąd 4 jarmarki na konie i woły, z których słynęła na całą Polskę.

– W listopadzie 1943 roku na rozkaz Himmlera zatarto wszelkie ślady istnienia obozu w Sobiborze – budynki wysadzono w powietrze, zbiorowe groby zalano wapnem, cały teren zaorano i zasadzono na nim las.

– 23 listopada 2009 roku w Hannie otwarto uroczyście I etap drogi powiatowej nr 1091 Hanna-Dańce. W trakcie uroczystości w Kolonii Hanna poświęcono także kapliczkę znajdującą się przy krzyżu obok nowo oddanej drogi powiatowej Hanna – Dańce.

– 24 listopada 1924 roku we Włodawie powstało Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej.

– 24 listopada 1978 roku w Gliwicach zmarł malarz i fotografik Władysław Ukleja (urodzony 6 maja 1900 roku we Włodawie). Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Malował przede wszystkim portrety, pejzaże oraz motywy architektoniczne. Tworzył także linoryty. (ad)