Kalendarium Ziemi Włodawskiej 20-26 kwietnia

– 20 kwietnia 1928 roku powołano we Włodawie Żydowskie Towarzystwo Pomocy Chorym „Linas Hacedek”.


– 20 kwietnia 2012 roku Małgorzata Zińczuk z Miejskiej Biblioteki Publicznej wybrana została przez Zarząd Okręgu Lubelskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (spośród zgłoszonych 15 kandydatur) Lubelskim Bibliotekarzem Roku. Nagrodę oraz Dyplom-Tytuł odebrała 8 maja, podczas III Lubelskiego Forum Bibliotekarzy odbywającego się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

– 20 kwietnia 2013 roku rozpoczęto roboty budowlane przy budowie hali sportowej w Woli Uhruskiej.

– 21 kwietnia 1989 roku wybrano pierwszego przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” we Włodawie. Został nim nauczyciel I LO Józef Fert.

– 22 kwietnia 1922 roku we Włodawie rozpoczęło działalność Koło Chrześcijańskiej Demokracji.

– 22 kwietnia 1993 roku do rejestru zabytków wpisano plebanię prawosławną we Włodawie, wzniesioną w latach 1846-1850.

– 22 kwietnia 2007 roku zmarł ks. kpt. Antoni Maria Gorzandt (ur. w 1936 roku we Włodawie) – kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej w Lublinie.

– 22 kwietnia 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie kaplicy punktu misyjnego we Włodawie. W uroczystości wzięli udział m.in.: Prezbiter Okręgu Wschodniego Kościoła Zielonoświątkowego oraz pastorzy i przedstawiciele okolicznych zborów z takich miejscowości jak: Hniszów, Parczew, Siedliszcze, Terespol, Chełm, Zamość, Lubartów, Międzyrzec Podlaski.

– 23 kwietnia 1897 roku w Kaplonosach urodził się Jan Jawicz (zm. 14 lutego 1986 roku) – polski wojskowy w stopniu majora, oficer do zleceń generałów Lucjana Żeligowskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.

– 25 kwietnia 1927 roku zarejestrowano w sądzie spółkę Huta Szkła „Nadbużanka” w Woli Uruskiej. Spółkę utworzono 21 września 1921 roku.

– 25 kwietnia 2008 roku Straż Miejska we Włodawie otrzymała fotoradar.

– 26 kwietnia 1948 roku do starostwa powiatowego we Włodawie dostarczono elementy pomnika Tadeusza Kościuszki, m.in. 50-kilogramową tablicę z popiersiem Kościuszki, ozdobnego orła i tablicę z napisem „Tadeuszowi Kościuszce – Rodacy”. Elementy pomnika, który Niemcy nakazali zburzyć wiosną 1942 roku, wykradli i przechowywali przez okres okupacji włodawscy strażacy. Pozwoliło to zrekonstruować pomnik, którego odsłonięcie odbyło się 1 maja 1948 roku.

– 26 kwietnia 1982 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie zlikwidowano tzw. ośrodek odosobnienia. Tego dnia ostatni internowani zostali przetransportowani do innych jednostek penitencjarnych. (ad)