Kalendarium Ziemi Włodawskiej 20-26 stycznia

– 21 stycznia 1998 roku w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie otwarto pracownię komputerową.


– 22 stycznia 1921 roku w Duisburgu urodził się Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (zginął 6 października 1951 roku w Zbereżu nad Bugiem podczas obławy UB) – dowódca lotnych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi chełmsko-włodawskiej.

– 22 stycznia 1961 roku oddano do użytku nową szkołę w Dańcach. Była to 105 w kraju szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

– 23 stycznia 2014 roku we Włodawie otwarto nowe targowisko, przy ul. Lubelskiej.

– 24 stycznia 2001 roku Włodawę odwiedził ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

– 26 stycznia 1926 roku we Włodawie powstał Żydowski Klub Sportowy „Makabi”.

– 26 stycznia 1940 roku we Włodawie powołany został Judenrat, Żydowska Rada Starszych – forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich nad skupiskami żydowskimi (getta) wprowadzona przez nazistów w 1939 roku.

– W styczniu 1927 roku starosta włodawski dokonał szacunku wpływów partii politycznych na terenie powiatu: Mniejszości Narodowe – 29%, PSL „Piast” – 18 %, Chrześcijańska Demokracja – 15 %, NPCh (Niezależna Partia Chłopska) – 12 %, ZL-N (Związek Ludowo-Narodowy) – 9 %, bezpartyjni – 5 %, KPP (Komunistyczna Partia Polski) – 5 %, PPS (Polska Partia Socjalistyczna) – 3 %. Wybory parlamentarne wiosną 1928 roku nie potwierdziły tych prognoz. W powiecie włodawskim zwyciężyło PSL „Wyzwolenie”.

– Od stycznia 1992 roku we Włodawie rozpoczęło działalność terenowe koło stowarzyszenia „Pokolenia”, skupiające byłych działaczy organizacji młodzieżowych: Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).

– W styczniu 2011 roku powstał klub BJJ Pankration Włodawa.

– W styczniu 1997 roku ukazał się pierwszy numer pisma parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie „Apostoł Serca Jezusowego”.

– W styczniu 1964 roku 30. Pułk Czołgów Średnich otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeństwo Włodawy.

– W styczniu 1993 roku otwarto Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu Starym. (ad)