Kalendarium Ziemi Włodawskiej 22-28 lipca

-22 lipca 1944 roku Włodawę oraz ponad 200 miejscowości w pasie nadbużańskim m.in. Orchówek, Sobibór i Suchawę wyzwoliły, spod okupacji niemieckiej, wojska sowieckie – 47 Armia i 2 Korpus Kawalerii Gwardii.


-22-23 lipca 1946 roku – w akcji odwetowej za uprowadzenie rodziny Bieruta siły bezpieczeństwa przeprowadziły wielką operację w powiecie włodawskim przeciwko miejscowemu podziemiu. W jej wyniku zabito 2 żołnierzy „Jastrzębia”. Byli to „Kruk” (Mieczysław Sawicki) i „Zimny” (Tadeusz Garłoch). Aresztowano także 10 osób związanych z oddziałem „Jastrzębia”.

-22 lipca 1962 roku w Chełmie urodził się radny gminy Włodawa Dariusz Makarewicz.

-22 lipca 1964 roku – ogromny pożar Włodawy. Spaleniu uległo kilkadziesiąt budynków.

-22 lipca 1991 roku odbyło się pierwsze Poleskie Lato z Folklorem. Wystąpiły zespoły m.in. z Chin, Meksyku, Anglii, Ukrainy, Turcji i Wysp Kanaryjskich.

-22 lipca 2007 roku nawałnica w Okunince uszkodziła wiele domków letniskowych, ucierpiały także liczne drzewa.

-23 lipca 1780 roku – konsekracja kościoła w Orchówku p.w. św. Jana Jałmużnika, przez sufragana chełmskiego bp Melchiora Jana Kochnowskiego.

-24 lipca 1935 roku we Włodawie powołano Żydowską Ortodoksyjną Organizację Robotniczą „Poale Agudath Israel”.

-24 lipca 1935 roku powołano włodawski oddział Polskiego Białego Krzyża – organizacji powstałej w USA podczas trwania I wojny światowej dzięki staraniom żony Ignacego Paderewskiego, Heleny Paderewskiej, powołanej w celu niesienia pomocy ofiarom wojny.

-24 lipca 1969 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hańsk Jarosław Mazurek.

-24 lipca 1994 roku prawosławny ordynariusz lubelski i chełmski biskup Abel

uroczyście poświęcił odnowiony ikonostas w cerkwi p.w. św. Antoniego w Holi.

-24 lipca 2012 roku odbył się pokaz skoków ze spadochronem do Jeziora Białego. Skoki wykonywane były przez żołnierzy 2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie.

-25 lipca 1920 roku zawiązał się Komitet Obrony Narodowej na powiat Włodawski. Działalność Komitetu została jednak szybko sparaliżowana przez zbliżanie się wojsk bolszewickich. Mimo to zdołano przeprowadzić akcję agitacyjną – zgłosiło się 39 ochotników do służby w armii.

-25 lipca 1934 roku powołano we Włodawie Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – założona w 1928 roku w Warszawie polska organizacja feministyczna popierająca politykę Józefa Piłsudskiego.

-25 lipca 1960 roku we Włodawie urodził się radny miasta Włodawa Krzysztof Jarząbek.

-25 lipca 1965 roku urodził się wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk.

-25 lipca 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Artur Zalewski.

-W lipcu 1995 roku Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zorganizowało we Włodawie Festiwal Muzyki Sakralnej „Muzyka Włodawy”, zwany później Festiwalem Trzech Kultur. (ad)