Kalendarium Ziemi Włodawskiej 27 czerwca – 3 lipca

– 27 czerwca 1972 roku plenum KP PZPR i PK ZSL we Włodawie podjęło uchwałę w sprawie racjonalnej gospodarki ziemią.
– 27 czerwca 1982 roku święcenia kapłańskie, z rąk metropolity Ameryki i Kanady Teodozjusza, otrzymał ks. Jerzy Ignaciuk, obecny proboszcz parafii prawosławnej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we Włodawie. Ks. Ignatiuk urodził się 7 stycznia 1961 roku w Sławatyczach.
– 27 czerwca 1997 roku Rada Miasta nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy Kazimierzowi Stanisławowi Leszczyńskiemu.
– 28 czerwca 2001 roku uchwałą Rady Gminy Urszulin powołano Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie sp. z o.o.
– 28 czerwca 2005 roku, w 62. rocznicę śmierci, uroczyście poświęcono odbudowany pomnik nagrobny Franciszka Cicheckiego – twórcy i pierwszego dyrektora Gimnazjum nr 536 i Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie. Tradycje obu szkół kontynuuje obecnie I LO im. T. Kościuszki.
– 29 czerwca 1777 roku urodził się Piotr Strzyżewski lub Strzyżowski (zm. 6 stycznia 1854 w Jabłoniu – dawny powiat włodawski) – pułkownik, jeden z dowódców wojen napoleońskich oraz powstania galicyjskiego przeciw Austrii.
– 29 czerwca 2000 roku uchwałą Rady Miasta zatwierdzono projekt flagi Włodawy. Autorem projektu jest Alfred Znamierowski z Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego.
– 29 czerwca 2004 roku ksiądz kanonik Bogusław Bolesta, uchwałą Rady Gminy Hańsk, otrzymał pierwszy tytuł Honorowego Obywatela Gminy Hańsk.
– Po napaści na ZSRR – w czerwcu 1941 roku, Niemcy utworzyli w koszarach włodawskich obóz dla jeńców sowieckich. W ciągu 3 lat w obozie zmarło z zimna, głodowych racji żywnościowych, pracy ponad siły i epidemii ok. 15 tys. jeńców.
– 29 czerwca 2008 roku po remisie z „Hetmanem” Żółkiewka piłkarze MLKS „Włodawianka” zapewnili sobie po raz kolejny awans do IV ligi.
– 30 czerwca 1932 roku we Włodawie powstał oddział Centralnej Organizacji Żydów Ortodoksów „Agudas Israel” (hebr. Związek Izraela) – międzynarodowa organizacja polityczna założona w 1912 roku. Jako partia polityczna działała w wielu krajach, m.in. w Polsce do 1939 roku.
– 30 czerwca 1947 roku w Andrzejowie spłonęło 8 domów i 20 zabudowań gospodarskich.
– 30 czerwca 1972 roku do rejestru zabytków wpisano włodawski Czworobok.
– 30 czerwca 1991 roku w Siemieniu odbył się powtórny, uroczysty pogrzeb por. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”. W ataku na oddział propagandowo-ochronny LWP w Siemieniu por. Leon Taraszkiewicz został ciężko ranny w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, najprawdopodobniej postrzelony przez agenta UB ulokowanego w oddziale i w trakcie transportu do lekarza zmarł. Został potajemnie pochowany na cmentarzu w Siemieniu przez żołnierzy z Rejonu I Obwodu WiN Radzyń Podlaski.
– 30 czerwca 2004 roku oddano do użytku oczyszczalnię ścieków wraz z sieciami przesyłowymi z Jeziora Białego, Garbarni i Orchówka.
– 1 lipca 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hańsk Dariusz Kaczanowski.
– 1 lipca 1972 roku powstał Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, początkowo jako eksperymentalnie powołana jednostka organizacyjna służby zdrowia – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, a od 1 stycznia 1973 roku jako formalnie zaakceptowany zakład społecznej służby zdrowia. Pierwszym dyrektorem zespołu został lek. med. Paweł Zawisza.
– 1 lipca 1992 roku, na podstawie Dekretu Biskupa Siedleckiego księdza Jana Mazura, został ustanowiony Dekanat Hański i Hańsk stał się jednym z 25 dekanatów rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej. Pierwszym dziekanem został ksiądz Janusz Grodek. W skład Dekanatu Hańsk weszły parafie: NMP Królowej Polski w Dubecznie, św. Rajmunda w Hańsku, św. Stanisława Kostki w Kosyniu, MB Częstochowskiej w Starym Brusie, św. Jana Chrzciciela w Uhrusku, Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie, św. Stanisława w Wereszczynie, Ducha Świętego w Woli Uhruskiej, św. Izydora w Woli Wereszczyńskiej, św. Andrzeja Boboli w Wytycznie.
– 1 lipca 1992 roku powołano Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie oraz wchodzącą w jej skład Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP kategorii „D”.
– 1 lipca 1993 roku biskup ordynariusz diecezji siedleckiej Jan Mazur powołał parafię Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.
– 1 lipca 2007 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł wieloletni Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Dariusz Kazuro.
– 2 lipca 1938 roku urodził się radny gminy Wola Uhruska Stanisław Typiak.
– 2 lipca 1993 roku w wieku 61 lat zmarł Jan Krzowski członek młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Orzeł”, działającej w latach 1948-1950 we Włodawie.
– 3 lipca 1898 roku w miejscowości Dubica koło Brześcia nad Bugiem urodził się Komendant Obwodu AK Włodawa kapitan Józef Milert „Sęp”. Zastrzelony 23 lutego 1944 roku we wsi Załucze (gmina Wola Wereszczyńska).
– 3 lipca 1957 roku we Włodawie urodził się radny miasta Włodawa Jerzy Łagodziński.
– 3 lipca 2005 roku zmarł Janusz Kalinowski – współzałożyciel Zespołu Tańca Ludowego „Polesie”, wraz z Jerzym Tyszkiewiczem. 26 marca 2004 roku Rada Miejska przyznała mu godność „Primus civis urbis Vlodaviae”. Imię Janusza Kalinowskiego nosi Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie. (a)