Kalendarium Ziemi Włodawskiej 27 lipca – 2 sierpnia

– 29 lipca 1701 roku w Dołhobrodach założono parafię unicką, należącą do dekanatu włodawskiego diecezji chełmskiej.


– 29 lipca 1930 roku w Bytyniu urodziła się Wiktoria Nowosad – autorka wierszy modlitewnych, wspomnień, utworów dla dzieci i tekstów okolicznościowych.

– Do lipca 1993 roku we Włodawie istniał Ośrodek Materiałowo-Techniczny, z niewielką ilością kadry, żołnierzy i pracowników cywilnych, który utworzony został z dawnego włodawskiego pułku czołgów – JW. 4883.

– 30 lipca 1693 roku Rafał Leszczyński podpisał z Ludwikiem Pociejem akt sprzedaży Włodawy z 11 wsiami, 7 folwarkami i Orchówkiem za sumę 440 tys. złotych polskich. Dokument głosił: „… Ja Rafał hrabia na Lesznie Leszczyński, wojewoda łęczycki, generał województw wielkopolskich, i Ja Anna z Jabłonowa Leszczyńska, wojewodzina łęczycka …Włodawę, większą połowę wsiów i samym miastem w województwie brzeskim, w Wie-kim Xięstwie Litewskim, a mniejszą część wsi i miasteczkiem Orchówkiem w Ziemi Chełmskiej, w Koronie Polskiej leżącą za pewną i nierozdzielną sumę pieniędzy do rąk naszych odliczoną, czterykroć sto tysięcy i czterdzieści tysięcy złotych polskich, Wielmożnemu Jego Miłości Panu Ludwikowi Konstantemu Pociejowi podkomorzemu województwa brzeskiego… kwitujemy… Pisan w Włodawie dnia trzydziestego miesiąca lipca Roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego trzeciego …” .

– 1 sierpnia 1790 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonęła drewniana cerkiew we Włodawie.

– Od 1 sierpnia 1966 roku do 31 sierpnia 1969 roku funkcję I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR we Włodawie pełnił Władysław Kruk – poseł na sejm PRL VIII kadencji.

– 2 sierpnia 1937 roku powołano we Włodawie Polską Macierz Szkolną – organizację kulturalno-oświatową założoną na terenie Królestwa Polskiego w 1906 roku, której celem było krzewienie i popieranie oświaty w duchu chrześcijańskim i narodowym poprzez zakładanie i prowadzenie instytucji wychowawczo-oświatowych, ochronek, szkół powszechnych, seminariów nauczycielskich, szkół średnich i szkół wyższych, organizowanie czytelni, bibliotek, uniwersytetów ludowych, urządzanie odczytów, wykładów, pogadanek, przedstawień publicznych, wydawanie i rozpowszechnianie książek. (ad)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here