Kalendarium Ziemi Włodawskiej 27 stycznia – 2 lutego

– 29 stycznia 1990 roku na XI Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR doszło do samorozwiązania się partii – zakończył działalność m.in. Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie, który funkcjonował w latach 1948-1990.


– 30 stycznia 1508 roku kniaź Piotr Hołownia Ostrożecki wydał przywilej, mocą którego wsi Różance nadał prawa miejskie.

– 31 stycznia 2015 roku w Genk, w Belgii, zmarł o. Antoni Kwaśniewski OMI (ur. 10 września 1949 roku w Różance) – misjonarz w Kamerunie, duszpasterz polonijny. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Różance.

– W styczniu 2018 roku we Włodawskim Domu Kultury odbyła się I Miejska Konferencja Senioralna „Bezpieczny i Aktywny Senior”, zorganizowana przez Burmistrza Włodawy i Włodawską Radę Seniorów, we współpracy z Zarządem Powiatowym Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Głównymi tematami konferencji były kierunki polityki socjalnej władz miasta oraz oferta jednostek miejskich i powiatowych skierowana do osób starszych.

– 1 lutego 1929 roku we Włodawie otwarto Dokształcającą Szkołę Zawodową. Była to szkoła koedukacyjna, która mieściła się w gmachu Szkoły Powszechnej nr 1 (ul. Wyzwolenia).Uczyło w niej ośmiu nauczycieli ze szkół powszechnych, nauka trwała 3 godziny dziennie, łącznie – 18 tygodniowo. W roku szkolnym 1937/38 uczęszczało do niej 73 uczniów w następujących zawodach: krawiec, kuśnierz, szewc, kamasznik, czapnik, subiekt, ślusarz, zegarmistrz, fryzjer, stolarz, cieśla, drukarz, introligator, mechanik, murarz, rzeźnik, robotnik dzienny, a także 11 niezatrudnionych.

– 1 lutego 1990 roku w rejonie włodawskim rozpoczęła działalność SdRP -Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej.

– 1 lutego 1994 roku zwiększono powierzchnię Poleskiego Parku Narodowego, z 4813,35 ha, do 9647,73 ha. PPN utworzony został 1 maja 1990 roku.

– 2 lutego 2006 roku we Włodawie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. W zebraniu wzięło udział 26 osób. Podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”, przyjęto statut, wybrano organy decyzyjne – zarząd stowarzyszenia i komisję rewizyjną, przygotowano dokumenty rejestracyjne. (ad)