Kalendarium Ziemi Włodawskiej 30 września – 6 października

– 30 września 2010 roku wbudowano kamień węgielny pod Szpitalny Oddział Ratunkowy we Włodawie.


– 1 października 1939 roku pod Wytycznem oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), pod dowództwem generała Wilhelma Orlika-Rückemana, stoczyły ciężki bój z jednostkami Armii Czerwonej, które dokonywały odwrotu za linię demarkacyjną na Bugu.

– 1 października 1965 roku na Bugu we Włodawie zbudowano obecny wodowskaz.

– 1 października 1975 roku, na podstawie zarządzenia Wojewody Chełmskiego, utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, którego obwód zapobiegawczo-leczniczy obejmował miasto Włodawę oraz gminy: Cyców, Hańsk, Sawin, Sosnowicę, Stary Brus, Urszulin, Włodawę, Wolę Uhruską i Wyryki.

– 1 października 1987 roku rozpoczęto budowę kanału ciepłowniczego w ulicach: Koszarowej, Północnej, Modrzewskiego, Lubelskiej i al. Wyzwolenia (obecnie Piłsudskiego).

– 1 października 2005 roku rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie.

– 2 października 2009 roku rozpoczęło działalność stowarzyszenie „Renovabis”, którego celem jest m.in. opieka nad włodawskimi zabytkami.

– 3 października 2002 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie otrzymało sztandar i imię ks. Stanisława Konarskiego.

– 5 października 1888 roku w Kosyniu rozpoczęto budowę nowej murowanej cerkwi.

– 5 października 1954 roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, utworzono tzw. gromady – najmniejsze jednostki podziału terytorialnego PRL. Siedzibami gromad, w powiecie włodawskim, zostały m.in. takie miejscowości jak: Orchówek, Różanka, Suszno, Żdżarka, Stawki, Wola Uhruska, Wyryki, Kulczyn, Hańsk, Macoszyn Mały, Dołhobrody, Hanna, Stary Brus, Wytyczno, Żuków, Urszulin, Lubień itd.. W sumie na obszarze całej Polski powstało 8759 gromad.

– 6 października 1837 roku na podstawie testamentu Stanisława Kostki Zamoyskiego, wydanego w Krasiczynie, dobra włodawskie przeszły na własność jego syna – hr. Augusta Zamoyskiego.

– 6 października 1951 roku w Zbereżu nad Bugiem podczas obławy UB zginął Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (ur. 22 stycznia 1921 w Duisburgu, w Niemczech) – dowódca lotnych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi chełmsko-włodawskiej. (ad)