Kalendarium Ziemi Włodawskiej 7-13 października

– 7 października, od początków PRL-u do 1989 roku, podobnie jak w całym kraju także we Włodawie obchodzono hucznie święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.


– 11 października 1997 roku Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie nadano imię gen. Franciszka Kleeberga.

– 12 października 1964 roku we Włodawie urodził się przewodniczący Rady Gminy Włodawa Janusz Korneluk.

– 12 października 1996 roku II LO we Włodawie otrzymało imię Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

– 12 października 2008 roku we Włodawie odsłonięto pomnik poświęcony poległym i pomordowanym żołnierzom oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa.

– 13 października 2009 roku otwarto nowy most we Włodawie, na rzece Włodawce, wybudowany przez żołnierzy z Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina.

– W październiku 1944 roku otwarto ruch kolejowy na linii Chełm-Włodawa.

– W październiku 1969 roku uchwałą prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie została powołana Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie obejmująca opieką psychologiczno-pedagogiczną teren całego powiatu.

– W październiku 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 3 powstał chór „Gaudeamus”.

– W październiku 1939 roku we Włodawie urodził się Piotr Epler – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii i rybactwa. Długoletni Kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zmarł 20 grudnia 2012 roku w Krakowie, pochowany na Cmentarzu Salwatorskim. (ad)