Kalendarium Ziemi Włodawskiej 9-15 grudnia

– 10 grudnia 1928 roku we Włodawie powstał Powiatowy Oddział Związku Strzeleckiego.


– 12 grudnia 1771 roku zmarł Jerzy Fleming (ur. 16 maja 1699 roku) – właściciel dóbr włodawskich. Włości przeszły w ręce Jerzego Flemminga w 1749 roku, w roku śmierci Antoniego Pocieja, w wyniku niespłaconego kontraktu z 1745 roku.

– 12 grudnia 1981 roku, na podstawie dekretu o Stanie Wojennym, we włodawskim Zakładzie Karnym powstał tzw. ośrodek odosobnienia. Ośrodek funkcjonował do 26 kwietnia 1982 roku, kiedy to ostatni internowani zostali wytransportowani do innych jednostek penitencjarnych.

– 13 grudnia 1981 roku do Zakładu Karnego we Włodawie przywieziono 68 internowanych. W następnych dniach dowożono kolejnych. Na koniec roku – 31 grudnia, stan liczbowy internowanych we włodawskim ZK wynosił 111 osób.

– 14 grudnia 1943 roku oddział BCh Piotra Jankowskiego „Jelenia” z obwodu Chełm, przy wsparciu partyzantów radzieckich, zlikwidował patrol niemiecki strzegący torów na szlaku Chełm – Włodawa, a następnie wysadził pociąg wojskowy. Trzy wagony spadły z nasypu ulegając zniszczeniu.

– 15 grudnia 1834 roku, za porozumieniem władyki chełmskiego Filipa F. Szumborskiego i ordynata Augusta Zamojskiego, parafianie obrządku wschodniego we Włodawie otrzymali zgodę na pobudowanie kaplicy na cmentarzu cerkiewnym „dla przechowywania ciał zmarłych do czasu ich pogrzebu”.

– 15 grudnia 1921 roku, na podstawie zarządzenia biskupa lubelskiego Mariana Fulmana, utworzona została parafia rzymsko-katolicka w Hańsku, wchodząca w skład diecezji lubelskiej, erygowana w 1922 roku. Pierwszym proboszczem i organizatorem hańskiej parafii został ks. Konstanty Harasim.

– 15 grudnia 1939 roku w nieistniejącej obecnie wsi Irkuck urodziło się ostatnie dziecko.

– 15 grudnia 1969 roku Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie otrzymała sztandar.

– 15 grudnia 2008 roku otwarto kompleks boisk sportowych w Woli Uhruskiej, wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. (ad)