Kalendarium Ziemi Włodawskiej 9-15 września

– 9 września urodziła się wójt gminy Hanna Grażyna Kowalik.


– 9 i 10 września 1920 roku we Włodawie, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, organizowała się improwizowana grupa mjr Bochenka, której zadaniem było opanowanie węzła kolejowego Kowel, na tyłach sowieckiej 12 Armii. W skład grupy weszły: II i III batalion 26 Pułku Piechoty pod dowództwem mjr Ryszarda Waniczka, 2 i 3 bateria 7 Pułku Artylerii Polowej pod dowództwem mjr. Bolesława Pileskiego, 1 Kolumna Lekkich Samochodów Pancernych pod dowództwem ppor. E. Dzięcielewskiego (siedem wozów Ford FT-B i dwa półpancerne wozy White) oraz 17, 28, 81, 200 i 300 Kolumna Samochodów Ciężarowych (łącznie 54 ciężarówki Packard, Berliet i Fiat – łącznie grupa liczyła około 1000 żołnierzy. Był to tzw. zagon na Kowel.

– 10 września 1922 roku w sali Domu Ludowego we Włodawie odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu Wyborczego Polskiego Centrum.

– 10 września 1949 roku w Różance urodził się o. Antoni Kwaśniewski OMI – misjonarz w Kamerunie, duszpasterz polonijny. Zmarł 31 stycznia 2015 roku w Genk, w Belgii. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Różance.

– 12 września 1939 roku podczas bombardowania zniszczeniu uległ most drogowy na Bugu i część Podzamcza.

– 12 września 1942 roku w Tarnogrodzie urodził się Edmund Świtka (zm. 12 sierpnia 2011 roku) – wieloletni trener piłkarzy „Włodawianki”, radny miejski.

– 12 września 1967 roku we Włodawie urodził się Marian Kupisz – radny powiatu włodawskiego.

– 12 września 2003 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy prof. dr hab. Edwardowi Olszewskiemu.

– 13 września 1769 roku – bitwy oddziałów Franciszka i Kazimierza Pułaskich pod Orzechowem i Włodawą.

– 13 września 1939 roku Osowa została wyznaczona jako jeden z punktów zbornych rozgromionej przez Niemców 41 Dywizji Piechoty gen. Wacława Piekarskiego. Stan zgromadzonych oficerów i żołnierzy, z jednostkami artylerii i taborami wyniósł ponad 7000 osób.

– 13 września 1982 roku wieś Zahajki została udekorowana Krzyżem Grunwaldu III klasy, jako wyraz uznania dla postawy mieszkańców podczas II wojny światowej.

– 13 września 2007 roku przy ulicy WiN we Włodawie otwarto Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Naukę rozpoczęło 80 uczniów, w tym 70 z Ochotniczych Hufców Pracy.

– 14 września 1952 roku we Włodawie urodziła się Luba Iwanicka – absolwentka Wydziału Grafiki PWSSP w Łodzi, autorka animacji i grafiki w polskich filmach dokumentalnych m.in. „1000 lat jazdy polskiej”, „Uchronić Żuławy”.

– 14 września 1991 roku – ogromny pożar suszarni chmielu i magazynu zbożowego w RSP w Różance.

– 14 września 2005 roku, na zaproszenie burmistrza Włodawy, w mieście przebywał ambasador USA w Polsce Victor Ashe.

– 15 września 1769 roku – wykonując odwrót spod Włodawy, w walkach pod Łomazami poległ Franciszek Ksawery Pułaski, brat Kazimierza Pułaskiego bohatera walk o wolność dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego. Według niektórych źródeł Franciszek Ksawery Pułaski został pochowany przez Ojców Paulinów w zbiorowej mogile na cmentarzu we Włodawie.

– 15 września 1944 roku działalność po wyzwoleniu rozpoczęła Publiczna Szkoła Powszechna w Wyrykach. Zgłosiło się 119 dzieci w wieku szkolnym i starszym.

– 15 września 1971 roku we Włodawie oddany został kompleks budynków zakładu karnego.

– 15 września 1979 roku w Lublinie urodził się wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

– 15 września 1991 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Brusie otrzymała sztandar od społeczności gminy Stary Brus za dotychczasową działalność. Sztandar został poświęcony w miejscowym kościele parafialnym. W uroczystościach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Stary Brus, 7 jednostek OSP z rejonu Włodawa oraz władze województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie. (ad)