Kampus zachodni UMCS prawie gotowy

Kampus zachodni UMCS jest już prawie gotowy na przyjęcie studentów. Tylko przez epidemię koronawirusa nie jest pewne, czy ci od października wrócą na uczelnie?

Trwa przeprowadzka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii UMCS do nowych gmachów przy ulicy Głębokiej. Pod koniec sierpnia budynki oficjalnie będą mogły być użytkowane przez uczelnię, a w październiku mają się tam pojawić studenci.


– Prace budowlane dotyczące nowych siedzib Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii już się zakończyły. Wraz z końcem sierpnia budynki będą mogły być użytkowane przez uczelnię. Od 1 października będziemy przygotowani do prowadzenia zajęć w nowych obiektach – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przeprowadzka do nowych budynków już trwa.

Chodzi o dwa połączone łącznikiem gmachy, które powstały na terenie tzw. kampusu zachodniego przy ulicy Głębokiej, niedaleko skrzyżowania z al. Kraśnicką. Do wyższego, mającego sześć kondygnacji budynku przeprowadzi się niebawem Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, który obecnie ma swoją siedzibę w zabytkowym Pałacu Lubomirskich przy placu Litewskim.

Do niższego, 5-kondygnacyjnego gmachu wprowadzi się Instytut Psychologii, który wchodzi w skład Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Obecnie siedziba Instytutu Psychologii również mieści się na placu Litewskim, w budynku sąsiadującym z Pałacem Lubomirskich. W tym ostatnim gmachu będzie się mieścić Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, mówiąc prościej: muzeum kresów.

W budynkach przy ul. Głębokiej, oprócz „zwykłych sal wykładowych” studenci będą mieć do dyspozycji: pracownię telewizyjną z reżyserką, strzelnicę elektroniczną czy pracownię terapeutyczną. Z kolei w łączniku powstanie barek i biblioteka. W przyszłości na ulicę Głęboką przeprowadzi się też Instytut Pedagogiki, który mieści się teraz przy ulicy Narutowicza.

Przeniesienie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Instytutu Psychologii, a w przyszłości – Instytutu Pedagogiki na teren kampusu zachodniego sprawi m.in., że jednostki uczelni będą „bardziej skoncentrowane”. U zbiegu al. Kraśnickich i ul. Głębokiej mieszczą się już siedziby Wydziału Artystycznego, a także Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Grzegorz Rekiel