Kąpieliska jednak będą

Tomasz Antoniuk niemal jednogłośnie otrzymał wotum zaufania i uzyskał absolutorium. Na ostatniej sesji zdecydowano również o organizacji kąpielisk na terenie gminy Urszulin, choć wcześniej od takiego projektu odstąpiono.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Urszulin po raz pierwszy od początku pandemii pojawili się sołtysi, którzy wraz z radnymi na początku wysłuchali przedstawionego przez wójta Tomasza Antoniuka raportu o stanie gminy. Następnie gospodarzowi gminy udzielono wotum zaufania i przyznano absolutorium. Na 14 radnych 13 opowiedziało się za, jednak osoba wstrzymała się od głosu.

– Dzięki kierownikom wszystkich jednostek, ale w szczególności pani skarbnik – mówił wójt. – Często gorąco dyskutujemy o finansach, ale cały nasz samorząd zawdziecza stabilność finansową właśnie pani skarbnik. Jej ogrom pracy i kreatywność w myśleniu i w podejmowaniu dycyzji oraz cierpliowść we współpracy ze mną dają świetne efekty – mówił Antoniuk.

Na posiedzeniu podjęto uchwałę o organizacji kąpielisk na terenie gminy. Wcześniej, przez wzgląd na pandemię, odstąpiono od tego projektu. – Zmieniły się wytyczne rządowe. Teraz dopuszczają taką możliwość. Poza tym uważam, że ryzyko organizacji kąpieliska jest dużo mniejsze, niż nielegalne korzystanie z wód – tłumaczył wójt, czym przekonał radnych. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here