Katolickie kształcenie na najwyższym poziomie

Uroczystość 25-lecia „Biskupiaka”

Lubelskie XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki świętowało jubileusz 25-lecia. W tym dniu przypadł również dzień patrona szkoły – św. Stanisława.


– Nasza szkoła pracuje na wysokim poziomie naukowym, ale i wychowawczym. Uczniowie od lat osiągają doskonałe wyniki na egzaminach. Szkoła ma swój niepowtarzalny charakter, na pewno odpowiada on tym rodzicom, którzy myślą nie tylko o edukacji i karierze swoich dzieci, ale też o ich wychowaniu w duchu katolickim – podkreśla ks. Grzegorz Strug, dyrektor szkoły. – Ta szkoła wyrasta ze znacznie starszej placówki: Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum Biskupiego – dodaje.

Jubileusz 25-lecia jednej z najlepszych lubelskich szkół średnich, której uczniowie mogą się pochwalić osiągnięciami na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, świętowany 18 września, był okazją do spotkania obecnych i byłych nauczycieli, przyjaciół szkoły, zaproszonych gości i uczniów. Placówkę odwiedził także prezydent Krzysztof Żuk, który wręczył Medal 700-lecia ks. Grzegorzowi Strugowi i Krzysztofowi Fiołce. – Chciałbym podziękować za kultywowanie pięknej tradycji lubelskiej oświaty opartej na chrześcijańskich wartościach – mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

– Cieszę się, że budynek tej szkoły żyje i po 25 latach „Biskupiak” powstał na nowo – zaznaczył ks. arcybiskup Stanisław Budzik. Z okazji jubileuszu młodzież szkoły przedstawiła krótką inscenizację przedstawiającą historię placówki.

Szkoła przyjazna i lubiana

– Szkoła przechodzi etap reformy. Wygaszane jest gimnazjum, a „biskupiak” rozszerza rekrutację do oddziałów licealnych – mówi ks. Grzegorz Strug. W szkole uczy się obecnie około 700 uczniów. W liceum, w efekcie tegorocznej rekrutacji powstało dziewięć klas pierwszych o profilach m.in. politechnicznym czy biologiczno-chemicznym. – Do bogactwa lubelskich szkół chcemy wnosić to, co może dać szkoła katolicka. Chcemy łączyć edukację z wychowaniem – dodaje ks. dyrektor. – Nasza szkoła jest naprawdę wspaniała, mamy młodzież chętną do rozwijania pasji i zainteresowań, a praca z nimi to prawdziwa przyjazność – podkreśla Marzena Turek, nauczycielka biologii w „Biskupiaku” od 1995 roku.

– Szkoła ma niepowtarzalną atmosferę, a nasi absolwenci chętnie ją ponownie odwiedzają. „Biskupiak” ma wyraźnie katolicki charakter, ale nie jest prawdą, że stoją u nas na korytarzu konfesjonały i codziennie jest msza św. Msza jest raz w tygodniu dla liceum i gimnazjum w szkolnej kaplicy, mamy też rekolekcje i dla uczniów i nauczycieli a młodzież ma możliwość udziału w różnych formacjach religijnych – tłumaczy pani Marzena. – Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o „Biskupiaku”. Dla mnie ważne było też to, że jest to szkoła katolicka. Jest tu taka dobra atmosfera przyjaźni, która bardzo mi się podoba – zaznacza Agata Malczewska uczennica klasy I.

Emilia Kalwińska

„Biskupiak” to jedyna w Lublinie szkoła, której organem prowadzącym jest archidiecezja lubelska. Jego początki sięgają 1923 roku. Powstała z inicjatywy biskupa Mariana Leona Fulmana. Znana była początkowo pod dwiema nazwami: Mniejsze Seminarium Rzymskokatolickie w Lublinie i Wyższe Gimnazjum Biskupie Męskie w Lublinie. Jej pierwsza siedziba mieściła się przy ulicy Zamojskiej. Okazały gmach, w którym mieści się do dziś, wybudowano w latach 1927-1934 na terenie należącym do parafii św. Mikołaja na Czwartku. Sześciokondygnacyjny obiekt z użytkowym poddaszem, wzniesiony według ówczesnych najnowszych standardów budowlanych powstał ze składek całego społeczeństwa Lubelszczyzny.

Pierwszym dyrektorem szkoły został ks. prałat Kazimierz Gostyński. Kolejnym był ks. Michał Słowikowski, aresztowany przez Niemców, którzy w 1939 roku zamienili budynek w wojskowe koszary. Szkoła musiała zmienić pomieszczenia – część zajęć odbywała się przy ulicy Ogrodowej. Po wojnie odzyskano tylko część piętra gmachu na Czwartku. Uczniowie byli represjonowani przez komunistyczne władze, a w lipcu 1962 r., budynek szkoły został zajęty przez milicję i następnie przekazany szkołom pedagogicznym. „Biskupiak” przestał funkcjonować na 30 lat. Budynek udało się odzyskać dopiero w 1992 dzięki staraniom ks. Krzysztofa Targońskiego, byłego ucznia szkoły i jej późniejszego dyrektora. Rok później biskup Bolesław Pylak reaktywował już placówkę jako koedukacyjne XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki. Od roku 2000 do chwili obecnej w szkole funkcjonowało Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki. Absolwentami „Biskupiaka” jest ponad 200 kapłanów, w tym pięciu biskupów.