Kiedy rada uchwali?

Kolejny rekordowy budżet Chełma. Dochody na poziomie ponad 434 mln zł, wydatki o 20 mln zł większe. 181 mln zł ma pochłonąć oświata, a 76 mln zł szeroko rozumiana pomoc społeczna. 116 mln zł miasto zamierza wydać na inwestycje. W tym są też unijne fundusze. Takie, są najważniejsze założenia zawarte w przygotowanym przez urzędników projekcie przyszłorocznego budżetu Chełma. Tylko czy nowa rada miasta zdąży go uchwalić do końca br.?

Choć Agata Fisz lada dzień ustąpi ze stanowiska prezydenta Chełma, do 15 listopada pracowała nad projektem budżetu miasta, który zgodnie z przepisami musiał trafić do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także przewodniczącego rady miasta. Zapewne nowy prezydent Jakub Banaszek, który rządy obejmie w piątek 23 listopada, dokona w nim sporo zmian, dostosuje wydatki do założeń zawartych w swoim programie wyborczym, jednak najważniejsze założenia pozostaną.

Projekt przewiduje, że miasto uzyska dochody na rekordowym poziomie 434 293 098 zł. Wydatki zaś mają być większe o całe 20 mln zł. Jak co roku, najwięcej pieniędzy miasto przeznaczy na oświatę. W 2019 roku będzie to rekordowa kwota 181 341 952 zł, co daje prawie 40 proc. wydatków ogółem. Na szeroko rozumianą pomoc społeczną, a więc wszystkie zasiłki, program 500+, zaplanowano 76 923 280 zł.

Na transport i łączność, a w tym dziale znajdują się też inwestycje drogowe, miasto zamierza wydać 88 686 902 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska mają pochłonąć 23 850 938 zł. Na administrację publiczną, w tym utrzymanie urzędu, wynagrodzenia pracowników, z budżet miasta zostanie wydanych 18 653 210 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czyli dotacje dla Chełmskiego Domu Kultury, Chełmskiej Biblioteki Publicznej i Chełmskiego Muzeum, to kolejne ponad 11 mln zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa mają kosztować 10 mln zł.

Jeśli chodzi o inwestycje, miasto w 2019 roku na ten cel łącznie zamierza wydać 116 mln zł. Największym przedsięwzięciem i najbardziej kosztownym będzie przebudowa krajowej dwunastki w granicach miasta.

W przyszłym roku są planowane prace na kwotę 67,8 mln zł. Ujęto również budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, realizację projektu „rower miejski”, prace przy przebudowie ul. Kolejowej i dworca głównego, modernizację basenu przy SP nr 8, czy dalsze wyposażenie szkół technicznych, finansowane m.in. z unijnych funduszy. W projekcie budżetu są również wszystkie inwestycje z budżetu obywatelskiego.

– Jest to tylko projekt budżetu, który może być przez moich następców rozszerzany lub zmieniany przed ostatecznym przedłożeniem pod uchwałę nowej radzie miasta. Dlatego zawiera głównie zadania wynikające z projektów z dofinansowaniem lub na które złożone zostały wnioski, czy też tych wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego – mówi Agata Fisz, wciąż jeszcze urzędująca prezydent Chełma.

Budżet na 2019 rok powinien być uchwalony do końca grudnia br. W uzasadnionych przypadkach przepisy zezwalają samorządom na jego przyjęcie w styczniu. Niemniej jednak, żeby nauczyciele i pracownicy na czas dostali wynagrodzenia, składki ZUS również w terminie trafiły na konto, a zobowiązania, które należy uregulować w pierwszych dniach nowego roku zostały zapłacone, radni powinni uchwalić budżet zanim wybiorą się na sylwestrową zabawę.

Przesunięcie terminu uchwalenia budżetu na styczeń spowoduje opóźnienia w ogłoszeniu wielu konkursów, a na terminowe dotacje z miasta z niecierpliwością będą czekać stowarzyszenia i kluby sportowe. (s)