Kolędowali w KDK

Kilkadziesiąt zespołów pojawiło się 31 stycznia na scenie Krasnostawskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się 22. edycja Przeglądu Zespołów Kolędujących. Na najlepsze czekały nagrody i wyróżnienia.

Organizatorami wydarzenia był KDK oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach: kolędy i pastorałki oraz widowiska obrzędowe. W kat. kolędy/pastorałki wśród zespołów dziecięco-młodzieżowych laureatami zostali: zespół „Wistars” z SP nr 4 w Krasnymstawie oraz zespół z II LO w Krasnymstawie.

Wyróżnienie otrzymali: „Złota Piątka” z SP nr 5 w Krasnymstawie oraz Młodzieżowy Zespół Ludowy „Świtezianki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skrobowie. W kat. widowiska związane z tematyką bożonarodzeniową zwyciężyła Żeńska Grupa Teatralna z Bzitego reprezentująca Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej.

Natomiast w kat. kolędy/ pastorałki wśród dorosłych zwyciężyły: Kapela Ludowa „Lubartowiacy”, zespół „Melodia” z Klubu Seniora w Siennicy Nadolnej oraz grupa wokalna „Jesienne Promyki i Aktywny Senior” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie. Wyróżnienie otrzymała Kapela „Uroczysko” z KDK. (g)

News will be here