Kolejki do kasowania punktów karnych. Choć tanio nie jest

Od 17 września znowu istnieje możliwość redukcji punktów karnych, również tych „zdobytych” przed 17 września, po upływie roku, a nie dwóch. We wszystkich WORD-ach w kraju, również w Chełmie, chętnych do kasowania punktów nie brakuje.

Zmiany nastąpiły na podstawie art. 17 ust 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123). Co nowelizacja oznacza dla kierowców? Zmiany, ale na lepsze. – Teraz punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czy też mandatem karnym, a nie tak jak było do tej pory, po dwóch latach – wyjaśnia Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. – Usuwane będą zarówno te otrzymane przed, jak i po 17 września 2023 roku. Dodatkowo każdy kierowca nie częściej niż raz na sześć miesięcy może zmniejszyć liczbę punktów o 6, przystępując do szkolenia organizowanego przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Przepis ten nie dotyczy kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Punkty odejmowane są w kolejności, począwszy od wpisu z datą najwcześniejszą. Jeżeli przed rozpoczęciem szkolenia kierowca dopuścił się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24, nie zostaną one odjęte od łącznej sumy. Takim kurs trwa jeden dzień i oprócz zajęć teoretycznych zakłada też sprawdzian praktyczny w postaci awaryjnego hamowania z prędkości 30 i 50 km/h. Odbywa się on na terenie naszego ośrodka. Zainteresowanie jest ogromne, szczególnie wśród kierowców zawodowych i tygodniowo szkolimy ok. 40 osób – tłumaczy Ostrowski. Zapisać się na kasowanie punktów można telefonicznie lub osobiście. Koszt jest niemały, bo trzeba wydać 950 zł.

Nowe przepisy zakładają również kolejną nowość. Kierowcy, którzy uzbierają w ciągu dwóch lat 24 punkty karne, nie będą musieli wyrabiać uprawnień od początku, jak to jest obecnie. Będą kierowani na kilkudniowy kurs do WORD-ów i dopiero, jeśli w ciągu kolejnych dwóch lat ponownie nazbierają 24 lub więcej punktów, będą musieli zacząć kurs na prawo jazdy od podstaw. (bm)

News will be here