Kolejne drogi poscaleniowe

(19 sierpnia) Dokonano odbioru drogi bitumicznej (0,7 km) i dróg tłuczniowych (2,2 km) w Kulczynie i Kulczynie Kolonii. Tym samym dobiega końca proces zagospodarowania poscaleniowego w gminie Hańsk. Podczas odbioru dróg powiat reprezentował członek zarządu powiatu Adam Panasiuk, zaś gminę Hańsk – Marek Kopieniak.


Postępowanie scaleniowe na tym obiekcie wszczęto przed 4 laty, w 2016 r. Dwa lata później wykonano meliorację 32 km rowów szczegółowych, a w latach 2019-2020 wybudowano łącznie 4,2 km dróg asfaltowych, 3,8 km dróg tłuczniowych 1 km drogi z płyt JOMB oraz 12 km dróg żwirowych. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły w obu tych miejscowościach 7 mln zł.

Program scaleń gruntowych jest w całości finansowany z zewnątrz, głównie ze środków Unii Europejskiej. (pk)