Kolejne macewy odnalezione w Gorzkowie

Po macewach odkrytych w drodze w miejscowości Zamostek okazało się, że na terenie gminy Gorzków trzy macewy odkryto jeszcze jesienią ubiegłego roku.

12 kwietnia Urząd Gminy Gorzków przekazał w czasowy depozyt lokalnemu Stowarzyszeniu Historyczno-Etnograficznemu Miłośników Ziemi Lubelskiej „Wschód” trzy macewy, które – jak się okazało – zostały odnalezione jesienią 2020 r. podczas przebudowy podjazdu do garaży Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Partyzantów 40 w Gorzkowie.

– Macewy, wraz z dwiema innym żydowskimi stelami nagrobnymi odnalezionymi 6 kwietnia tego roku, zostały zabezpieczone i czekają na decyzję w sprawie ich dalszego losu. Zapewne, zgodnie z sugestią urzędu konserwatorskiego i opinią Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy, powrócą w nieodległej przyszłości na cmentarz żydowski w Gorzkowie, skąd pochodzą – czytamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Obok prezentujemy tłumaczenia inskrypcji z trzech odnalezionych macew. Tłumaczenie wykonał prof. dr. hab. Andrzej Trzciński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. (k)

News will be here