Kolejne miliony dla mieszkańców dzięki aktywności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”

Ponad 5 mln zł ma do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”. W grudniu 2023 r. Prezes Zarządu Magdalena Oniszczuk oraz Skarbnik Teresa Paszkiewicz podpisały i odebrały z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego umowę w wysokości 1 250 000 euro na realizację projektów i inicjatyw, o których w przyszłości zdecydują lokalni mieszkańcy. Pieniądze trafią do organizacji pozarządowych, samorządów, rolników i przedsiębiorców na rozwój infrastruktury, działalności gospodarczej, wsparcie młodzieży, seniorów i kobiet. Pieniądze będą wydatkowane w latach 2024–2027. W ramach pozyskanych środków będzie można aplikować w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu” o dotację na:

  • utworzenie nowych firm do 100 tys. zł
  • rozwój firm do 200 tys. zł
  • utworzenie gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych do 100 tys. zł,
  • utworzenie infrastruktury publicznej dla mieszkańców i turystów,
  • inicjatywy dla seniorów i ludzi młodych do 50 tys. zł,
  • na przygotowanie koncepcji Smart Village w wys. 4 tys. zł.

Pierwsze nabory ruszą w II półroczu 2024 r., jednak warto już teraz pytać o warunki udzielania dotacji, by skutecznie po nią sięgnąć w planowanych naborach. Przewidujemy, że najliczniejszymi beneficjentami środków będą organizacje pozarządowe, rolnicy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą. LGD cały czas jest blisko ludzi i wsłuchuje się w ich problemy. Wiemy, że społeczeństwo się starzeje, stąd część środków jest skierowana na aktywizację seniorów. Wiemy, że młodzież poszukuje ciekawej alternatywy spędzania wolnego czasu, że wieś potrzebuje nowoczesnych technologii w celu poprawy jakości i poziomu życia, stąd planujemy pracę z mieszkańcami nad wdrożeniem koncepcji Smart Village.

Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy z samorządami: Gminą Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki, Hanna, Hańsk, Ruda-Huta, Stary Brus, miastem Włodawa oraz przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi do tej pory pozyskaliśmy dla naszego regionu ponad 15 mln zł – to bardzo ważne aby na rozwój naszego regionu pozyskiwać możliwie najwięcej środków ze wszystkich możliwych źródeł. Dzięki dofinansowaniom pozyskanym z LGD

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” tylko od 2016 r. powstało m. in. ponad 80 obiektów publicznej infrastruktury służącej mieszkańcom i turystom oraz wsparto 46 nowych oraz 8 istniejących przedsiębiorstw. Jednym z ostatnich projektów cieszących się uznaniem mieszkańców i turystów, którego realizacja była możliwa dzięki dofinasowaniu z LGD, było zagospodarowanie ścieżki spacerowej na bazie zasobów przyrodniczych w msc. Różanka czy zagospodarowanie rekreacyjne trójstyku w msc. Orchówkek (gmina Włodawa).
Zachęcamy zainteresowane osoby do kontaktu z biurem LGD w Okunince, ul. Leśniczówka 1, 22-200 Włodawa (budynek schroniska „Krokodyl”), w którym pracownicy udzielają bezpłatnego doradztwa z zakresu ubiegania się o dotację:

tel. 732 113 821
e-mail: biuro@dolina-bugu.pl
www.dolina-bugu.pl
FB „LGD Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu”

News will be here