Kolejne umowy podpisane

(30 lipca) Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Wiesław Muszyński – burmistrz Włodawy stali na czele włodawskiej delegacji samorządowej, która odwiedziła białoruski Brześć. Okazją do wizyty było podpisanie bilateralnych porozumień pomiędzy powiatem i rejonem brzeskim oraz miastem Włodawą i białoruskim partnerem. W uroczystości uczestniczył Konsul Generalny RP w Brześciu – Sławomir Misiak.

– To już trzecie w tym roku porozumienie podpisane z partnerami zagranicznymi. W styczniu podpisaliśmy umowę z gminą Szack i rejonem szackim. W lipcu podobne porozumienie zawarliśmy z samorządem Lubomla na Ukrainie. Teraz do grona naszych partnerów zagranicznych dołączył Brześć. Są to samorządy, z którymi od dawna łączy nas dobra współpraca, jednak do tej pory nie była ona sformalizowana – wylicza Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. O korzyściach płynących z zawartego porozumienia zapewnia Starosta Włodawski Andrzej Romańczuk. – Porozumienie z naszym białoruskim partnerem wpłynie nie tylko na zacieśnianie naszych wzajemnych przyjacielskich kontaktów, ale również pozwoli na skuteczne sięganie po środki unijne, gdzie dofinansowanie sięga nawet 90% – wyjaśnia starosta. Umowy zakładają współdziałanie w wielu dziedzinach. Do najważniejszych zaliczyć można współpracę na rzecz rozwoju przemysłu, sportu i turystyki, oraz nauki i kultury. Pozwolą również na pozyskiwanie środków na realizację wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. (pk)