Kolejny sukces włodawskiego Muzeum

Ponad 50 tys. zł pozyskało włodawskie Muzeum – Zespół Synagogalny na projekt złożony do rządowego Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA. Przewiduje on opracowanie wystawy czasowej ,,Wrzesień 1939 roku na Ziemi Włodawskiej” w czasie trwania Festiwalu Trzech Kultur. To jeden z wielu ostatnio przyznanych muzeum grantów.

W związku z obchodzoną 80. rocznicą upamiętnienia wydarzeń kampanii wrześniowej 1939 r., muzeum przygotuje wystawę historyczną. Wiąże się ona z ukazaniem historii z początkowego okresu II wojny światowej, która miała miejsce we Włodawie i regionie, w tym czasem istnienia tzw. Rzeczypospolitej Włodawskiej pod koniec września 1939 r. Poprzez przedstawienie przebiegu kampanii, muzeum ukaże i przypomni sylwetkę generała Franciszka Kleeberga, bezpośrednio związanego z grupą operacyjną ,,Polesie”, działającego czynnie na ziemi włodawskiej. Głównym celem jest pokazanie i przypomnienie historii mieszkańcom Włodawy, ale również przyjezdnym zwiedzającym, którzy nie znają lokalnej historii z początków lat okupacji. Muzeum otrzymało od ministra na ten cel 51 800 zł.

– Warto dodać, że w ostatnim czasie otrzymaliśmy prawie pół mln zł w ramach Programów Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego – mówił Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor muzeum. – To świadczy o naszym potencjale oraz jakości naszych wniosków, choć oczywiście pieniędzy na bieżącą działalność wciąż nam brakuje.

Muzeum boryka się zwłaszcza z brakiem kompletnego dofinansowania tegorocznej edycji sztandarowej imprezy – wrześniowego Festiwalu Trzech Kultur.

***

Wnioski złożone przez Muzeum – Zespół Synagogalny We Włodawie w ramach Programów Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego, które otrzymały dofinansowanie:

Świat zapomniany – historia Żydów Włodawskich (dofinansowanie 50 000 zł). Główne elementy zadania: redakcja, korekta edytorska tłumaczenia oraz opracowanie naukowe 600-stronicowej Księgi Pamięci Włodawy i okolic, kwerendy i pozyskanie materiałów źródłowych z archiwów państwowych, innych baz danych, utrwalenie relacji, historii, wspomnień najstarszych, rdzennych mieszkańców Włodawy, utworzenie interaktywnej strony internetowej, przygotowanie konferencji.

Getto we Włodawie – zapomniana karta historii (119 400 zł). Dawne getto włodawskie zostało skazane na całkowite zapomnienie. Celem projektu jest przede wszystkim upowszechnianie wiedzy na temat miejsca noszącego ślady masowych zbrodni i represji reżimów totalitarnych, jakim bez wątpienia było włodawskie getto poprzez naukowe badanie i dokumentowanie miejsca pamięci oraz wydarzeń i osób z nim związanych, jego znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej przez spotkania upamiętniające, publikacje, działania edukacyjne, wystawę czy międzynarodową konferencję.

Jarmark Włodawski (60 000 zł). To projekt kompleksowy, który ma na celu kultywowanie, udostępnianie i ochronę bogactwa kultury tradycyjnej regionu Polesia, a także promowanie sztuki ludowej tego terenu, wraz z jego twórcami i rzemieślnikami. Jarmark to połączenie kiermaszu z przekazem unikalnej wiedzy w postaci warsztatów folklorystycznych i rzemieślniczych, pokazami twórczości ludowej, a także wydarzeniami kulturalnym, artystycznymi i animacyjnymi. To również potrzeba ocalenia i dokumentacji zanikającej tradycji nawiązującej do historycznych, słynnych niegdyś jarmarków włodawskich.

M jak Muzeum – program aktywnego uczestnictwa w kulturze (77 000 zł). Celem projektu jest stworzenie bogatej oferty kulturalnej w oparciu o unikatową wielokulturowość Ziemi Włodawskiej oraz bogatą obrzędowość i niezwykłą specyfikę etnografii regionu. W działaniu przewidziano udział wybitnych twórców, reprezentujących najwyższy kunszt artystyczny i różnorodne dziedziny sztuki.

XX Jubileuszowy Festiwal Trzech Kultur (90 000 zł). FTK we Włodawie – zainicjowany w 1995 roku – to pierwsze tego typu wydarzenie kulturalne w Polsce. To również niezwykła impreza łącząca przeszłość naszego małego, kresowego miasteczka z jego teraźniejszością. Poprzez wydarzenie Muzeum realizuje ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miejscowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji wyznawców prawosławia, judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu – twórców dziejów Włodawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here