Kolonia Żmudź zniknie

Obecna numeracja domów w Kolonii Żmudź jest nieuporządkowana. Władze gminy postanowiły temu zaradzić i wprowadzić nazwy ulic. Temat od dłuższego czasu jest uzgadniany z mieszkańcami Kolonii Żmudź. Ostatnie tego typu konsultacje przeprowadzono w czwartek. Ustalono, że będzie osiem ulic (Kasztanowa, Jesionowa, Jaśminowa, Lipowa, Akacjowa, Spacerowa, Brzozowa, Świerkowa). Z chwilą wprowadzenia ulic, Kolonia Żmudź przestanie istnieć, a zostanie wchłonięta przez Żmudź. Ustalenia zostaną przedłożone Radzie Gminy Żmudź, która podejmie uchwałę w tej sprawie.
W dalszej kolejności wprowadzenie nazw ulic planowane jest w Kolonii Leszczany, która stanie się częścią Leszczan. (mo)

News will be here