Komenda Wojewódzka Policji w llublinie prowadzi dobór do służby w Policji

Każdy z Nas jest inny, mamy różne predyspozycje, umiejętności i doświadczenie. Pełnimy służby w pionie kryminalnym, prewencyjnym czy logistycznym. Służymy na lądzie, na wodzie i w powietrzu. Jeżeli chcesz stać się jednym z Nas dbającym o bezpieczeństwo
i porządek publiczny weź udział w REKRUTACJI DO POLICJI.

Oferujemy: wynagrodzenie w wysokości 6 400 zł brutto, równoważnik za umundurowanie, nagrodę roczną tzw. trzynastkę, nagrody jubileuszowe, coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, płatne nadgodziny, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowanie do wypoczynku, zasiłek przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego – tzw. czternastka. Posiadamy jasno określone kryteria awansu zawodowego oraz umożliwimy Ci uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz uzyskanie wykształcenia wyższego.

Od czego musisz zacząć? Zacznij od przygotowania wszystkich wymaganych przez Nas dokumentów. Tak przygotowany komplet możesz dostarczyć do wybranej przez siebie komendy powiatowej lub miejskiej Policji na terenie województwa lubelskiego lub
do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73 w Lublinie. Wypełnione dokumenty możesz także przesłać pocztą na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Wszelkie informacje możesz uzyskać wchodząc na stronę https://lubelska.policja.gov.pl. Stamtąd też pobierzesz dokumenty do wypełnienia. W razie pytań dzwoń na numer telefonu: 47 811 46 55 lub pisz na adres: sekcja.ds.doboru@lu.policja.gov.pl.

News will be here