Komu się powodzi

Radni gminy Rejowiec Fabryczny złożyli oświadczenie majątkowe za 2019 rok. Do najzamożniejszych zaliczają się Wiesław Dudek, Barbara Świderczuk, Mirosław Kosut i Andrzej Grądkowski. Kilkoro osób w radzie pozostaje bez pracy. Nie brakuje też rencistów i emerytów ze skromnymi dochodami.

Przewodniczący rady gminy, Mirosław Maziarz jest rencistą. Ma dom o pow. 70 m kw., warty 80 000 zł, stodołę 100 m kw. – 10 000 zł, garaż 50 m kw. – 5 000 zł, działkę zabudowaną domem 0,18 ha – 18 000 zł. W 2019 r. dostał rentę w wysokości 14 726 zł, dietę w kwocie 15 888 zł oraz 50 zł za posiedzenie Rady Promenada S12. Jeździ Audi A4 B6 z 2003 r., wartym 15 000 zł. Ma zaciągnięty kredyt na remont domu i zakup samochodu. Do spłaty pozostało mu 33 564 zł.

Radny Wiesław Dudek pracuje w zawodzie elektromontera w Cementowni Rejowiec. Odłożył 80 000 zł, ma dom o pow. 150 m kw., warty 220 000 zł, gospodarstwo rolne 37 ha – 420 000 zł, z którego uzyskał 116 000 zł przychodu i 44 000 zł dochodu. Z umowy o pracę zarobił 45 042 zł. Dostał dietę w wysokości 7 944 zł. Ma Volkswagena Tourana z 2009 r., wartego 24 000 zł, ciągnik rolniczy z 1999 r. – 60 000 zł, kombajn zbożowy za 60 000 zł i trzy maszyny rolnicze o łącznej wartości 183 000 zł. Zaciągnął kredyt na zakup sprzętu rolniczego w wysokości 15 000 zł.

Barbara Świderczuk prowadzi działalność gospodarczą, sklep spożywczo-przemysłowy oraz usługi transportowe. Jest też sołtysem wsi Gołąb. Ma dom o pow. 120 m kw., warty 300 000 zł, gospodarstwo rolne 7,71 ha, z czego 4,12 ha dzierżawi, wycenione na 300 000 zł. Z tego tytułu osiągnęła przychód w wysokości 6 821 zł, a dochód – 6 200 zł. Ma też dom drewniany 60 m kw., budynek gospodarczy murowany 30 m kw., stodołę drewnianą do remontu o łącznej wartości 23 000 zł. Z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskała 104 721 zł przychodu i 18 900 zł dochodu. Z pełnienia funkcji sołtysa zarobiła 1 640 zł. Dieta radnej to 7 944 zł, dopłaty bezpośrednie – 6 821 zł, a dochód męża – 35 793 zł. Radna ma dwa auta, Audi A3 z 2005 r. i Volkswagena Passata z 2006 r. Spłaca kredyt hipoteczny w wysokości 103 241 zł. Do zwrotu ma jeszcze 55 181 zł.

Mirosław Kosut, również emeryt, na rachunku bankowym ma 5 500 zł. Posiada dom o pow. 168 m kw., warty 400 000 zł, gospodarstwo rolne 1,86 ha – 50 000 zł, działkę budowlaną 0,15 ha – 15 000 zł, działkę zabudowaną domem 0,15 ha – 65 000 zł oraz grunty orne 0,51 ha – 15 000 zł. Ma papiery wartościowe, z których w 2019 r. uzyskał dochód w wysokości 4 979 zł. Jego emerytura to 66 334 zł, a dieta – 7 944 zł. Wynagrodzenie żony – 74 089 zł. Ma dwa samochody, Volkswagena Tourana z 2007 r. – 15 000 zł i Hyundaia Santa Fe z 2004 r. – 14 000 zł, a także sprzęt do sportów lotniczych o wartości 60 000 zł.

Andrzej Grądkowski jest elektromechanikiem w firmie Maint Partner Asi sp. z o.o. Ma dom o pow. 95 m kw. – 150 000 zł, gospodarstwo rolne 1,84 ha – 40 000 zł, budynek gospodarczy 85 m kw. – 34 tys. zł, stodołę 55 m kw. – 6 tys. zł. Jego wynagrodzenie za pracę to 82 931 zł, a dieta – 7 944 zł. Spłaca kredyt gotówkowy zaciągnięty na remont domu w wysokości 18 tys. zł.

Kamil Kapeluszny jest rolnikiem, ma dom o pow. 120 m kw., warty 120 000 zł, gospodarstwo rolne 48,6 ha, w tym 35,8 ha dzierżawy, o łącznej wartości 550 000 zł. Z tego tytułu uzyskał 70 000 zł przychodu i 42 000 zł dochodu. Posiada też działkę o pow. 0,80 ha zabudowaną domem, wartą 40 000 zł. Z bezpośrednich dopłat dostał 36 085 zł, a diety – 7 944 zł. Ma kombajn o wartości 25 000 zł, ciągnik rolniczy za 45 000 zł, przyczepę rolniczą – 11 000 zł i sprzęt rolniczy warty 15 000 zł. Spłaca w sumie ponad 250 tys. zł kredytu zaciągniętego na zakup maszyn rolniczych oraz gruntów rolnych.

Tomasz Ozon pracuje jako górnik w Grupie Carbon sp. z o.o. Nie ma oszczędności, ale posiada za to nieruchomości: działkę budowlaną 0,19 ha i budynek gospodarczy 80 m kw., warte 49 000 zł. Jego dochody: 59 957 zł – z tytułu zatrudnienia oraz 7 944 zł – dieta radnego. Żona zarobiła 20 000 zł. Jeździ Jaguarem XJ 40 z 1989 r. Zaciągnął kredyt w wysokości 50 000 zł na zakup działki.

Danuta Woźniak jest rencistką, ma dom o pow. 90 m kw. – 80 000 zł i nieruchomość 0,86 ha, wartą 8 000 zł. W ubiegłym roku dostała 14 726 zł renty, 8 539 zł diety i 1 342 zł – wynagrodzenie sołtysa. Mąż otrzymał emeryturę w wysokości 27 540 zł i zarobił 784 zł z tytułu umowy – zlecenie.

Jan Słomiński przebywa na bezrobociu. Ma mieszkanie o pow. 40 m kw., warte 70 000 zł, gospodarstwo rolne 1,25 ha – 8 000 zł, dwa garaże o pow. 33,6 m kw. – 8 000 zł. W ubiegłym roku z tytułu wynagrodzenie za pracę uzyskał dochód w kwocie 17 945 zł, a z dopłat bezpośrednich – 1 000 zł. Dieta radnego wyniosła 8 539 zł. Ma Volvo S60 z 2003 r., warte 10 000 zł.

Piotr Prokopiuk jest doktorantem Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Zgromadził na koncie 10 000 zł i 400 funtów brytyjskich. Jego dochody: 7 944 zł – dieta i 330 zł – umowa o dzieło.

Ryszard Maziarczuk, emeryt, zaoszczędził 12 000 zł. Ma dom o pow. 120 m kw., warty 95 000 zł i budynek gospodarczy wyceniony na 6 500 zł. Dostał 24 974 zł emerytury i 7 944 zł diety. Jeździ 13-letnim Hyundaiem Tucson.

Aneta Korzeniowska jest bezrobotna. Ma dom o pow. 120 m kw., warty 300 000 zł, gospodarstwo rolne 2,47 ha – 17 000 zł oraz zabudowaną działkę 0,15 ha – 4 000 zł. Jej dochody: 587 zł – wynagrodzenie sołtysa, 7 944 zł dieta radnej, 766 zł – zasiłek dla bezrobotnych i 20 883 zł – wynagrodzenie z pracy.

Czesława Jóźwicka pracuje jako opiekunka w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Jest radną i sołtysem w Zalesiu Kańskim. Na rachunku bankowym ma 55 000 koron norweskich. Posiada dom o pow. 190 m kw., warty 650 000 zł, gospodarstwo rolne 1,58 ha – 35 000 zł, z którego uzyskała 2 500 zł dochodu. W 2019 r. zarobiła 32 734 zł z umowy o pracę, 7 340 zł z 500 plus, 7 944 zł – z wykonywania obowiązków radnej oraz 391 zł – z wynagrodzenia sołtysa. Ma trzy samochody: Opla Vectra z 2008 r., Volvo z 2004 r. i BMW z 2008 r.

Marzenna Jonik pozostaje bez pracy, ma dom o pow. 60 m kw., warty 50 000 zł, a także dom drewniany 30 m kw. – 10 000 zł, działkę 0,34 ha – 20 000 zł, stodołę wartą 3 000 zł. Jako radna dostała 7 944 zł, a jej dochód z pracy to 940 zł. Mąż z kolei zarobił 22 152 zł.

Czesława Bzowska jest emerytką i sołtysem wsi Wólka Kańska Kolonia. Ma 11 500 zł oszczędności, dom o pow. 120 m kw. – 100 000 zł, działkę 0,81 ha zabudowaną domem – 8 000 zł, budynek gospodarczy 60 m kw. 0 10 000 zł i stodołę 120 m kw. – 20 000 zł. Nieruchomości te są w połowie jej własnością. W 2019 r. dostała 14 835 zł emerytury, 7 944 zł – diety i 867 zł z tytułu wykonywania obowiązków sołtysa. (s)