Komu stypendium

Od 1 września chełmskie szkoły będą przyjmować wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Ubiegać się o nie mogą uczniowie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto.

Uczniowie mieszkający w Chełmie i będący w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się stypendium szkolne. Warunkiem jego przyznania jest dochód na osobę w rodzinie nieprzekraczający kwoty 514 zł netto. Druki wniosków o przyznanie stypendium będą wydawane i przyjmowane w chełmskich szkołach. Z kolei uczący się poza miejscem zamieszkania, mogą je pobrać i złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brane będą dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Wydawanie wniosków rozpocznie się 1 września, a termin składania wniosków upłynie 15 września. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty chełmskiego magistratu, pod nr tel. 82 565 45 07 oraz w szkołach. (w)