Fabryczny niczym Bałtów. Koncepcja zapiera dech

Miasto Rejowiec Fabryczny od dawna myśli, jak z wyrobiska po kopalni margla, uczynić turystyczną perełkę. Ostatnio pochwaliło się wizualizacją rewitalizacji tego miejsca nazwanego roboczo JuRejowski Park. Trzeba przyznać, że gdyby te plany udało się wcielić w życie, mieszkańcy i turyści zyskaliby piękne tereny do rekreacji i wypoczynku.

– Nasz samorząd jest właścicielem 39-hektarowego terenu pokopalnianego od strony osiedla Centrum. W części jest to teren zawodniony. Zaprezentowana przez nas wizualizacja projektowa zawiera propozycje zagospodarowania wyrobiska. Dokument zawiera wyróżnione cztery strefy do przygotowania programów operacyjnych. Wyróżniamy więc tradycję, edukację ekologiczną, technologię, czyli źródła OZE oraz strefę rekreacji z dinoparkiem i ścieżkami spacerowymi.

Celem jest przygotowanie się do aplikowania z UE o środki dedykowane na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych. Mamy solidną podstawę z inwentaryzacją geologiczną, numeryczny model 3D terenu i ortofotomozaikę do opracowania dokumentacji projektowej. Co ważne, koncepcja przewiduje wykorzystanie fotowoltaiki nie tylko dla terenu wyrobiska, ale też w ramach planowanego klastra energii. Będzie to szansa dla mieszkańców i przedsiębiorców na tańszy prąd – mówi Stanisław Bodys, burmistrz Rejowca Fabrycznego.

Na zlecenie urzędu miasta opracowano również wizualizację koncepcji rewitalizacji terenu przy ul. Złotej, czyli cieku wodnego od źródełka św. Jana Nepomucena. Miasto chciałoby, aby w przyszłości ten teren był miejscem rekreacji rodzinnej i realizacji idei slow live, czyli przyjazną przestrzenią w otoczeniu przyrody.

– Oprócz różnych urządzeń i małej architektury projekt zawiera odtworzenie minielektrowni wodnej (kiedyś była przy młynie) oraz urządzenie stawu kąpielowego i historycznego miejsca ze źródełkiem św. Jana Nepomucena – dodaje burmistrz.

Koncepcje projektowe zrealizowano w ramach realizacji grantu z UE pn. EUCF – Europejski Instrument Miejski. (opr. w)

News will be here