Konferencja o dysleksji

Dyrektorzy, nauczyciele placówek oświatowych z województwa lubelskiego, a także rodzice uczniów spotkali się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, aby rozmawiać o funkcjonowaniu dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Organizatorem konferencji był Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie.

W konferencji naukowo-szkoleniowej pod nazwą „Dysleksja przyczyny – skutki – pomoc” uczestniczyli m.in. Seweryn Gąbka z Kuratorium Oświaty w Lublinie, Dorota Cieślik – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Jarosław Kapeluszny z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

W tematykę specyficznych trudności w nauce wprowadziły uczestników spotkania Anna Olewińska oraz Aneta Folusz-Panasiuk z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Chełmie. Iwona Oleksa z PWSZ w Chełmie mówiła o możliwościach dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Z kolei Marta Adamiec, pedagog z PPP-P nr 2 zaprezentowała niestandardowe metody terapii ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.

Organizatorzy spotkania składają podziękowania Teresie Misiuk – Lubelskiej Kurator Oświaty, Jakubowi Banaszek – prezydentowi Chełma, Arkadiuszowi Tofilowi – rektorowi PWSZ w Chełmie za objęcie konferencji patronatem honorowym. Sponsorami konferencji byli: Chełmska Biblioteka Publiczna, Centrum Turystyczne „Wrota Polesia”, Piekarnia „Wierzbica”, Granit Chełm „Seven”, Videofilmowanie artystyczne „Marks Film”, Zakład Remontowo – Montażowy Stal Bud – Wiesław Prościński, Cukierna Hetman, Pewne Dotacje – Dorota Prościńska, Baby Zdrój, Aqua East, Frupaks Fruit, a także anonimowi darczyńcy. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here