Konferencja o dysleksji

Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Chełmie zaprasza nauczycieli, pedagogów i rodziców uczniów na konferencję naukowo-szkoleniową pod nazwą „Dysleksja – przyczyny – skutki – pomoc”.

Spotkanie zaplanowane jest w czwartek, 3 października, w godz. 9.00-13.30 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Partyzantów 40. W programie prezentacja „Program dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji”, a także wystąpienia m.in. „Codzienność szkolna z perspektywy dyslektyka we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży”, „Możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z dysleksją rozwojową”. Podczas spotkania będzie też mowa o metodach terapii uczniów z dysleksją. (red)