Konie nad podziw

Miłośnicy koni zjechali do Żalina-Kolonii (gmina Ruda-Huta) na przegląd źrebiąt rocznych i dwuletnich. Patronat nad imprezą sprawują: Lubelski Związek Hodowców Koni oraz wójt gminy Ruda-Huta. Podczas spotkania hodowcy z gminy Ruda-Huta zaprezentowali konie w typie zimnokrwistym i sokólskim. Jeden z czołowych hodowców, Jarosław Dąbrowski, zaprezentował źrebięta w typie zimnokrwistym, które uzyskały bardzo wysokie noty. Znakomite wyniki uzyskały też konie Krzysztofa Wawrona, prezentującego rasy zachowawcze w typie sokólskim, a także Kamila Dąbrowskiego, hodowcy koni w typie zimnokrwistym. Spotkanie zgromadziło liczną publiczność, która kibicowała i podziwiała prezentowane konie. Lubelski Związek Hodowców Koni reprezentowany był przez dyrektora Jacka Kozika, kierownika Andrzeja Kosiora i prezesa Chełmskiego Koła Terenowego Hodowców Koni Jana Szpindowskiego. Przedstawicielem gminy Ruda-Huta był zastępca wójta Jarosław Walczuk. (mo)