Konkursy z faworytami

Tegoroczne konkursy na dyrektorów chełmskich placówek oświatowych nie wzbudzają wielkich emocji. Zdecydowanymi faworytami są osoby obecnie zarządzające jednostkami i wiele wskazuje na to, że mogą one nie mieć konkurencji.

 

W tym roku odbędą się cztery konkursy na dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Pięcioletnie kadencje kończą się Małgorzacie Szutkiewicz z PM nr 10, Grażynie Ceterze z ZSO nr 1 i Edycie Chudobie z ZSE i III LO. Z kolei Dorocie Michalskiej z ZSBiG 30 czerwca br. mija 10-miesięczny okres pełnienia obowiązków dyrektora. Ogłoszenie o konkursie już ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej chełmskiego magistratu. Kandydaci mają czas do 30 maja na złożenie ofert.
Najprawdopodobniej wszystkie cztery panie będą ubiegać się o ponowny wybór i wiele wskazuje na to, że mogą nie mieć konkurencji. Zdecydowanymi faworytkami konkursów są przede wszystkim Grażyna Cetera i Edyta Chudoba. Pierwsza z nich „Jedynką” kieruje już od około 20 lat. Z kolei E. Chudoba „Ekonomami” zarządza od marca 2007 roku.
Konkurs na dyrektora miał też odbyć się w Przedszkolu Miejskim nr 12. Danuta Błażejczuk, kierująca placówką, za trzy lata zamierza przejść na emeryturę i zapowiada wniosek do prezydent Agaty Fisz o przedłużenie jej kadencji do 31 sierpnia 2019 roku. Stanie się tak, jeśli zgodzi się na to Lubelski Kurator Oświaty. Wcześniej jednak pozytywne opinie muszą wydać rada pedagogiczna, rada rodziców i funkcjonujące w „Dwunastce” związki zawodowe. (ptr)