Kościoły wolne od muzyki filmowej i rozrywkowej

W kościołach Archidiecezji Lubelskiej nie wolno podczas liturgii wykonywać muzyki o charakterze świeckim, w tym muzyki filmowej i rozrywkowej. Niedopuszczalne jest też wykorzystywanie pianina elektronicznego, akordeonu, perkusji, gitary elektrycznej, saksofonu, syntezatorów itp. oraz odtwarzanie muzyki z urządzeń elektronicznych.

W lutym br., abp Stanisław Budzik wydał zarządzenie „w sprawie wykonywania muzyki podczas celebracji mszy świętych”. Według metropolity lubelskiego postępująca współcześnie sekularyzacja dotyka także liturgii, a zwłaszcza muzyki wykonywanej w kościołach.

W zarządzeniu czytamy: „…Ze względu na pojawiające się nieprawidłowości podczas sprawowania Mszy św. obrzędowych, zwłaszcza ślubnych i pogrzebowych, przypominam kapłanom, muzykom kościelnym oraz wszystkim zainteresowanym wiernym, aby pilnie wystrzegać się, by pod pozorem podnoszenia okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś czysto świeckiego, albo niezgodnego z kultem Bożym (Musicam sacram, 43). Dlatego zarządzam, aby we wszystkich kościołach na terenie Archidiecezji Lubelskiej podczas wszystkich celebracji liturgicznych, a zwłaszcza podczas Mszy św. obrzędowych (ślubnych i pogrzebowych), wykonywać wyłącznie utwory liturgiczne…”.

W zarządzeniu czytamy, że „nie wolno wykonywać podczas liturgii muzyki o charakterze świeckim, w tym muzyki filmowej i rozrywkowej”, a także, że „nie jest dopuszczalne wykonywanie podczas sprawowania liturgii utworów o treści religijnej, ale z wykorzystaniem muzyki świeckiej”. Arcybiskup przypomina, że w liturgii głównym instrumentem są organy, ale „można także używać innych instrumentów, z wyjątkiem tych, które są wykorzystywane w muzyce rozrywkowej np. pianino elektroniczne, akordeon, perkusja, gitara elektryczna, saksofon, syntezator itp.”.

Za niedopuszczalne uznano odtwarzanie podczas liturgii muzyki z urządzeń elektronicznych. W zarządzeniu jest też mowa o tym, że zaproszeni do celebracji muzycy, w tym organiści spoza parafii, „mają obowiązek uzyskać uprzednią akceptację ze strony proboszcza lub rektora kościoła, a repertuar uzgodnić z miejscowym organistą”. W przypadku ślubów uzgodnienia te mają nastąpić przynajmniej na miesiąc przed planowaną uroczystością.

Informację o zarządzeniu udostępnił na swoim FB proboszcz Sanktuarium NNMP w Chełmie. Posypało się na ten temat kilkadziesiąt komentarzy internautów, w tym także księży. Dotyczyły one m.in. kwestii respektowania zarządzenia. (tr)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here