Kościuszki się zebrało i dyskutowało

W ubiegły poniedziałek, 29 maja br., odbyło się zebranie mieszkańców osiedla „Kościuszki”. Poruszono na nim kwestie dotyczące bezpieczeństwa osiedla i potrzeb mieszkańców w zakresie remontów i inwestycji.

Na wstępie Marta Twardowska-Król, przewodnicząca Rady Osiedla „Kościuszki” przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu oraz informację na temat bieżących działań, które ten podejmuje. Obecni na spotkaniu przedstawiciele magistratu omówili inwestycje, jakie planowane są w tym roku w tej części Chełma. To wykonanie kanalizacji deszczowej i infrastruktury podziemnej w pasie drogowym ul. H. Wiercieńskiego oraz urządzenie ciągów pieszych wraz z przebudową ulicy H. Wiercieńskiego i Bazylany, a także remont parkingu w parku międzyosiedlowym przy ul. Połanieckiej 2.

Mieszkańcy poruszyli również temat realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach w tym roku na elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 8 miał powstać mural promujący zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, ale inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Budynek szkoły czeka termomodernizacja, a malunek na jednej ze ścian mógłby spowodować utratę gwarancji od wykonawcy. Obecny na zebraniu autor projektu przypominał, że mural miał powstać na budynku pływalni, a urzędnicy zapewnili, że sprawdzą czy będzie to możliwe.

Sporą część dyskusji mieszkańcy os. „Kościuszki” poświęcili też planom budowy w Chełmie spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych. Rozważano plusy i minusy tej inwestycji. Przeważały te drugie.

– Z informacji jakie inwestor przekazywał na sesji Rady Miasta wynika, że dzięki zakładowi ma powstać ok. 30 nowych miejsc pracy, a część „produkowanego” ciepła będzie przekazywana do miejskiej ciepłowni, co finalnie przełoży się na niższe rachunki dla mieszkańców za centralne ogrzewanie. Mieszkańcy uważają jednak, że gra nie jest warta świeczki, bo zdrowie nasze, a zwłaszcza naszych dzieci i wnuków jest najważniejsze. Obawiają się zanieczyszczeń powietrza wody i gleby oraz tego, że ta inwestycja spowoduje, że Chełm dalej będzie się wyludniał – przekazała Marta Twardowska-Król, przewodnicząca Rady Osiedla „Kościuszki”. (w)