Kosztowne zwolnienia

Blisko 1,4 mln zł kosztowały ubiegłoroczne ruchy kadrowe w oświacie. Zwolniono 32 nauczycieli i 35 pracowników administracji i obsługi. W obu przypadkach po 23 osoby przeszły na emeryturę.

Sprawą zwolnień w chełmskiej oświacie zainteresował się chełmski radny Mariusz Kowalczuk. Na ostatniej komisji oświaty, kultury i sportu zapytał urzędników, ilu ostatecznie nauczycieli dostało z końcem maja 2019 r. wypowiedzenia. Pytał również, ile osób odwołało się do Sądu Pracy, a także o zwolnienia wśród pracowników administracji i obsługi. Radny chciał też znać wysokość odpraw, jakie miasto wypłaciło zwolnionym osobom. Odpowiedzi na piśmie udzielił wiceprezydent Chełma, odpowiedzialny za miejską oświatę, Daniel Domoradzki.

Wynika z niej, że z nowym rokiem szkolnym 2019/2020 pracy zabrakło dla 32 nauczycieli, zatrudnionych przez mianowanie. Wszyscy dostali wypowiedzenia, z czego 23 osoby skorzystały z możliwości przejścia na emeryturę. Miasto zwolnionym nauczycielom wypłaciło łącznie 922 099 zł, w tym 505 082 zł z tytułu rozwiązania umów o pracę i 417 017 zł – z tytułu odpraw emerytalnych lub świadczeń kompensacyjnych. W związku z wypłatą odszkodowań miasto dostało z budżetu państwa częściowy zwrot poniesionych kosztów w wysokości niespełna 80 tys. zł.

Dwóch zwolnionych nauczycieli, ze Szkoły Podstawowej nr 7 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, odwołało się do Sądu Pracy. Ale to nie koniec sądowych spraw. Wciąż trwają jeszcze dwa postępowania związane ze sprawami wniesionymi w 2016 r. Dotyczą nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich.

W maju minionego roku pracę straciło też 35 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w podległych miastu jednostkach oświatowych. Aż 23 przeszło na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne. Tym osobom wypłacono odprawy na łączną kwotę 368 734 zł. Pozostałej „dwunastce”, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, miasto zapłaciło w sumie 81 562 zł. Ubiegłoroczne wszystkie zwolnienia w oświacie pochłonęły aż 1 372 397 zł. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here