Kozaczuk straciła pracę

Grażyna Kozaczuk, była radna powiatowa i członek zarządu powiatu w poprzedniej kadencji, już nie pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Dyrektor Marcin Kopciewicz zlikwidował jej stanowisko pracy.
Grażyna Kozaczuk dostała się do rady powiatu w 2010 roku z listy Platformy Obywatelskiej. Grupa G9, która za wszelką cenę chciała przejąć władzę w powiecie z rąk PSL, zaproponowała za jej głos w radzie stanowisko członka zarządu powiatu. A wkrótce specjalnie dla niej stworzony etat administratora w powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Nowinach. Radna szybko zaaklimatyzowała się w DPS i podobno „zalazła za skórę” niektórym pracownikom. Gdy do władzy w powiecie wróciło PSL – mimo koalicji z G9 – mówiło się, że eksradna może stracić stanowisko. Tym bardziej, że oszczędności w Nowinach mocno szukał dyrektor Marcin Kopciewcz. W styczniu Kopciewicz rzeczywiście zlikwidował stanowisko administratora i wręczył wypowiedzenie G. Kozaczuk.
– Pani Kozaczuk otrzymała trzymiesięczne wypowiedzenie bez konieczności świadczenia pracy – mówi M. Kopciewicz. – Nie była specjalnie zaskoczona. (bf)