Krajobraz po burzy

11 czerwca, podczas burzy w gminie Żmudź, uszkodzonych zostało około sześćdziesięciu budynków, zarówno mieszkalnych, jak i gospodarczych. Wielu mieszkańców wciąż boryka się ze skutkami nawałnicy i potrzebuje pomocy.

11 czerwca okazał się tragiczny w skutkach dla wielu mieszkańców powiatu chełmskiego, a zwłaszcza czterech gmin: Chełm, Żmudź, Białopole i Wojsławice. To tam strażacy odnotowali najwięcej zniszczeń. Drzewa łamały się jak zapałki. Wiatr zrywał dachy. Dawno nie odnotowano takich zniszczeń w naszym regionie. W gminie Żmudź uszkodzonych zostało około 60 budynków, w tym domy, ale w większości budynki gospodarcze. Mieszkańcy byli przerażeni żywiołem. Urzędnicy też nigdy wcześniej nie mieli jeszcze do czynienia z taką sytuacją.

Gminna komisja jeździła do poszkodowanych, szacując skalę strat. Żmudzcy urzędnicy wystąpili do wojewody lubelskiego o wsparcie dla najbardziej poszkodowanych na remont domów uszkodzonych podczas nawałnicy. Jedna z rodzin otrzymała wsparcie w wysokości 3 tys. zł na wymianę dachu domu. Z ubezpieczenia dostała 800 zł. Koszty naprawy wyniosły 14 tys. zł, więc żeby je pokryć, musiała się zapożyczyć. Są też mieszkańcy, którzy wciąż potrzebują wsparcia na odbudowę budynków gospodarczych. Niektórzy mówili o tym przed kamerami programu „Interwencja”.

Jedna z mieszkanek gminy załamywała ręce, że w zniszczonym budynku gospodarczym wciąż musi trzymać zwierzęta i prowadzić prace, choć według niej grozi on zawaleniem. Są też tacy, którzy nie mają gdzie trzymać siana, bo ich stodoły są uszkodzone. Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody lubelskiego, informuje o wniosku zastępcy wójta gminy Żmudź z 17 czerwca br. o przyznanie jedenastu tysięcy złotych na wypłatę zasiłków celowych do sześciu tysięcy zł dla trzech rodzin najbardziej dotkniętych skutkami burzy z 11 czerwca. Zasiłki te przeznaczono na remont dachów w domach tych trzech rodzin.

– W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej do MSWiA – informuje rzecznik A. Strzępka. – Zgodnie z informacją zawartą we wniosku pozostałe rodziny poszkodowane miały otrzymać pomoc ze środków własnych gminy. Wniosek wojewody o dodatkowe środki z budżetu państwa dla gminy Żmudź został pozytywnie rozpatrzony, środki w wysokości 11 tysięcy zostały przekazane na rachunek gminy w dniu 24 czerwca br. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na remonty budynków mieszkalnych. Gmina nie wnioskowała o środki na remonty budynków gospodarczych.

Łukasz Burak, zastępca wójta gminy Żmudź, tłumaczy, że budynki – mieszkalne i gospodarcze – w większości były ubezpieczone, a mieszkańcy w znacznej mierze już otrzymali odszkodowania. Zapewnia, że gmina wcale nie umywa rąk od udzielenia pomocy, ale jeśli chodzi o budynki gospodarcze wsparcia można udzielić tylko w uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych kryteriów.

– Wystąpiliśmy o pomoc dla tych, którzy byli w najgorszej sytuacji, bo uszkodzone zostały ich domy – mówi Ł. Burak. – Ale to nie oznacza, że nie udzielimy wsparcia pozostałym. Planujemy wypłaty zasiłków celowych, ale tylko po przedstawieniu rachunków, bo tego wymagają przepisy. W uzasadnionych przypadkach będą też umorzenia rat podatków. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here