Krasnystaw jest z nich dumny

Za nami uroczysta gala z okazji 630. rocznicy nadania miastu Krasnystaw praw miejskich. Podczas wydarzenia wręczono kolejne Złote Karpie, a także tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw.

Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji mieszkańców Krasnegostawu odprawiona pod przewodnictwem księdza dziekana Jarosława Wójcika w kościele św. Franciszka Ksawerego. Następnie w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Krasnystaw, podczas której senator Józef Zając wręczył burmistrzowi Robertowi Kościukowi „Medal Pamiątkowy Senatu RP”, a włodarze powiatu krasnostawskiego przekazali burmistrzowi zwój z kopią i tłumaczeniem przywileju lokacyjnego miasta Krasnystaw.

Podczas gali po raz 27. wręczono najważniejsze krasnostawskie wyróżnienie, czyli Złote Karpie. Tym razem nagroda za szczególne zasługi dla miasta i jego mieszkańców trafiła do Krystyny Kobylańskiej. Laureatka przez długie lata była nauczycielem i instruktorem tańca w Zespole Szkół Rolniczych w Krasnymstawie oraz w Krasnostawskim Domu Kultury oraz kierownikiem zespołów folklorystycznych i tanecznych.

W latach 1981-1985 była wicedyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie, a od 2007 roku jest członkiem Stowarzyszenia „Gloria Vitae”. Pani Krystyna od ponad 10 lat aktywnie działa w Lubelskim Uniwersytecie III Wieku filia w Krasnymstawie, a od 15 lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dziennym Domem Pomocy Społecznej przy realizacji biesiad senioralnych, a także przy projekcie Senior + i Krasnostawski Aktywny Senior. Od 2023 r. aktywnie angażuje się jako wolontariusz w prowadzenie zajęć aerobiku dla seniorów.

Do Złotych Karpi nominowani byli też: Dariusz Kowalczyk – były komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Krasnymstawie, organizator letnich obozów, kolonii, w latach 2003-2011 pracownik KDK, a następnie MDK, pierwszy organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krasnymstawie, Mirosław Iwańczyk – historyk i polonista, absolwent WSP w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego, członek Związku Literatów Polskich, autor książki „Moja mała ojczyzna – Ziemia Krasnostawska”, a także Jadwiga Litkowska – jedna z inicjatorek spotkań z kolędą pn. „Pójdźmy wszyscy do stajenki” oraz powiatowego przeglądu piosenki „Śpiewaj, śpiewaj i graj”, wolontariuszka Caritas.

Podczas uroczystości nastąpiło także wręczenie przyznanego przez radę miasta tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw, który otrzymał osiadły i prowadzący w Krasnymstawie firmę Holender Anne Jan Hielema. Galę uświetnił koncert Jana Kondraka. (kg)

News will be here