Krasnystaw ma już 623 lata!

W niedzielę w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się gala z okazji 623. rocznicy nadania praw miejskich miastu Krasnystaw, połączona z wręczeniem honorowego wyróżnienia „Złote Karpie” i nadaniem godności Honorowego Obywatela Krasnegostawu.

Uroczystość poprzedziła msza w intencji mieszkańców odprawiona w Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego. Galę poprowadził sekretarz miasta Krzysztof Gałan, natomiast otwarcia uroczystej sesji rady miasta dokonał tradycyjnie przewodniczący Edward Kawęcki. Następnie głos zabrała burmistrz Hanna Mazurkiewicz, która powitała zebranych i zaprosiła do wspólnego świętowania urodzin miasta. W kolejnym punkcie uroczystości przedstawiono sylwetkę Kazimierza Stołeckiego, odznaczonego tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw. Kazimierz Stołecki to pochodzący z Krasnegostawu mieszkaniec Puław, z wykształcenia chemik, z zamiłowania badacz i popularyzator historii Krasnegostawu, autor pierwszej monografii rodzinnego miasta „Krasnystaw – rys historyczny”, udostępnionej czytelnikom także w formie elektronicznej, stały współpracownik Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Pamiątkową statuetkę Honorowego Obywatela wręczyli burmistrz Hanna Mazurkiewicz oraz przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki.
W kolejnej części imprezy przedstawiono sylwetki osób nominowanych do honorowego wyróżnienia „Złote Karpie”: Leszka Janeczka i Anne Jana Hielemy. Decyzją Kapituły laureatem wyróżnienia został Leszek Janeczek – doktor nauk medycznych, o bogatym dorobku naukowym i zawodowym, były dyrektor ZOZ, obecnie ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego, pomysłodawca Fundacji na Rzecz Rozwoju ZOZ w Krasnymstawie oraz pierwszej w Polsce apteki fundacyjnej. Janeczek to też inicjator współpracy z holenderską fundacją pomocy dla Polski Oude Tonge oraz fundacji pani Wiltrud Wessel; Radny Rady Miasta Krasnystaw w latach 1998-2002, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska, inicjator wdrożenia przez miasto selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; badacz i popularyzator historii Krasnegostawu, autor książek historycznych oraz wielu publikacji, wykładów i audycji radiowych; pomysłodawca inicjatyw historycznych, fundator tablic pamiątkowych, a także inicjator uroczystości rocznicowych; niestrudzony badacz i dokumentator dziejów miasta i powiatu krasnostawskiego.
Po wręczeniu nagrody i przemówieniu laureata, głos zabierali również wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, przedstawiciel wojewody lubelskiego Konrad Sawicki oraz starosta krasnostawski Janusz Szpak. Przemawiała też Marta Kafarska, mieszkanka Krasnegostawu, która zechciała podzielić się osobistymi wspomnieniami i refleksją na temat historii i współczesnej kondycji miasta. W części artystycznej imprezy wystąpiła młodzież z I LO w Krasnystawie, która przygotowała prezentację i montaż słowno-muzyczny z okazji przypadającego w tym roku stulecia szkoły. Na zakończenie odbył się koncert duetu Basi Derlak i Sebastiana Wielądka. (kg)