Krasnystaw wymiera

Dane udostępnione przez lubelski Urząd Statystyczny mogą szokować. Z przeprowadzonych badań wynika, że powiat krasnostawski może się „pochwalić” najniższym współczynnikiem urodzeń w całym województwie lubelskim. Mało tego. W powiecie krasnostawskim zanotowano największe natężenie zgonów!

Dane urzędu statystycznego w Lublinie dotyczą roku 2016, ale nie ma przesłanek by sądzić, że w 2017 r. sytuacja ulegnie jakiejś poprawie. Okazuje się, że powiat krasnostawski to ziemie gdzie zanotowano najmniejsze natężenie urodzin w województwie lubelskim. Rok temu wyniosło ono zaledwie 7,17 promila (liczba urodzeń dzieci żywych przypadająca na 1000 osób). Więcej dzieci rodzi się np. w powiecie hrubieszowskim (7,28), w Chełmie (7,51), a przede wszystkim w powiatach łukowskim (11,18), łęczyńskim (10,91) i bialskim (10,14). Średnia dla Lubelszczyzny to 9,2 urodzonych dzieci na 1000 mieszkańców.
W powiecie krasnostawskim nie tylko na świat przychodzi niewielu maluchów, ale i sporo osób umiera. Współczynnik zgonów (liczba zgonów na 1000 mieszkańców) osiągnął w województwie lubelskim w 2016 r. poziom 10,43 promila wobec 10,65 promila w 2015 roku. Podobnie jak w 2015 r. w miastach był niższy (9,18) niż na wsi (11,52). Współczynnik zgonów wykazywał duże zróżnicowanie między poszczególnymi powiatami. Największe natężenie zgonów odnotowano właśnie w powiecie krasnostawskim (12,33), następnie we włodawskim (12,03) i chełmskim (12,01), natomiast najmniejsze w Białej Podlaskiej (7,53), w powiecie łęczyńskim (7,57) oraz w Zamościu (7,89). Z badań urzędu statystycznego wynika też, że najmniejszy przyrost naturalny liczony na 1000 mieszkańców odnotowano w powiecie krasnostawskim (minus 5,16) oraz hrubieszowskim (minus 4,67). W sześciu powiatach odnotowano dodatni przyrost, w tym największy w powiecie łęczyńskim (3,35), w Białej Podlaskiej (2,51) oraz w powiecie łukowskim (1,25). Ogólna liczba ludności w powiecie krasnostawskim w 2016 r. zmniejszyła się o 0,8 procent. Wyższą stratę zanotował jedynie powiat hrubieszowski (o 1,1 procent). (kg)