W kręgu Skłodowskiej-Curie

Instytut Historii UMCS z okazji obchodów 150-lecia urodzin patronki uniwersytetu organizuje konkurs pt. „Ścieżkami życia Marii Skłodowskiej-Curie”.
Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie miał charakter dwuetapowy. W I etapie uczestnicy proszeni są o nadesłanie prac pisemnych na jeden z wybranych tematów: 1. „Maria Curie-Skłodowska jako kobieta, uczona i matka”; 2. „Nie tylko Maria i Bronia. Genealogiczne peregrynacje z rodziną Skłodowskich”; 3. „W kręgu Skłodowskich. Miejsce rodziny w kulturze i nauce XIX i XX wieku”; 4. „Warszawa młodych lat Marii Skłodowskiej”; 5. „Paryż państwa Curie”; 6. „Wiek pary i elektryczności. Najważniejsze wynalazki i odkrycia XIX i początku XX wieku”; 7. „Polon i rad. Od wielkich odkryć ku współczesności. O znaczeniu badań Piotra i Marii Curie dla rozwoju fizyki i chemii”.
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do końca marca br. na e-mail konkurs.150@o2.pl. Termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2017 r.
Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 10 finalistów. Ich zadaniem będzie przedstawienie krótkiej wypowiedzi lub prezentacji jednego z wybranych zagadnień: „Śladami Marii Curie-Skłodowskiej. Polskie, francuskie i inne miejsca związane z życiem i działalnością naukową noblistki” lub „Miejsca pamięci – szkoły, ulice, pomniki, filmy lub instytucje związane z kultywowaniem pamięci o Marii Curie-Skłodowskiej”. Dodatkowo uczestnicy zmierzą się z quizem wiedzy o noblistce. II etap konkursu odbędzie się na początku października 2017 r.
Równolegle odbędzie się jednoetapowy konkurs plastyczny. Zadanie polega na przygotowaniu pracy plastycznej (np. obrazu, rysunku, komiksu) dotyczącej życia i działalności Marii Curie-Skłodowskiej, logotypu lub projektu plakatu związanego ze 150-leciem urodzin patronki UMCS. Zgłoszenia na konkurs plastyczny są przyjmowane do 31 marca 2017 r., zaś prace można przesyłać do 15 września br. w formie elektronicznej na adres mailowy konkurs.150@o2.pl lub korespondencyjnie: Instytut Historii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 308 (decyduje data stempla pocztowego).
Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu dostępny jest w aktualnościach na stronie www.urodzinymarii.umcs.pl. MG

News will be here