Kresowianki gwiazdą

Jedną z gwiazd VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie były włodawskie „Kresowianki”.

Organizatorem Przeglądu, który się odbył w Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, było Stowarzyszenie „Nasz Piast”. Wystąpiło 31 zespołów i grup z całego kraju.

Włodawski zespół śpiewaczy „Kresowianki” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie pod kierunkiem Barbary Litwiniuk zaprezentował regionalne kolędowanie z okolic Włodawy, z gwiazdą, królem, diabłem. Oryginalność występu zdecydowała o przyznaniu Kresowiankom III miejsca, za który otrzymały nagrodę pieniężną. (-)