Kresowianki świętowały 15-lecie

(26 kwietnia) Kilka zaprzyjaźnionych zespołów wystąpiło w sali włodawskiego Nadleśnictwa podczas obchodów 15-lecia istnienia zespołu śpiewaczego „Kresowianki”. Jubileusz przyciągnął wielu przyjaciół zespołu śpiewaczego. „Kresowianki” to bowiem laureat wielu licznych wojewódzkich, krajowych, a nawet międzynarodowych przeglądów i festiwali.

Wśród wielu gości w sobotnie popołudnie nie zabrakło samorządowców: starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka i burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Obecni byli także dyrektorzy jednostek, stowarzyszeń i placówek zaprzyjaźnionych z zespołem oraz wielu włodawian zakochanych w muzyce zespołu.

W swoim wystąpieniu dedykowanym „Kresowiankom” starosta powiedział m.in.: – „Kresowianki” to już muzyczna legenda Włodawy i powiatu włodawskiego, która ma uznaną markę i renomę. Już niemal całe pokolenie wychowało się na pieśniach i stylu nieśmiertelnych „Kresowianek”, które podczas koncertów rozsławiają piękno naszej nadbużańskiej ziemi. Zespół jest włodawską perłą kresowej twórczości ludowej.

Kierowniczka „Kresowianek” Barbara Litwiniuk nie kryła łez wzruszenia, kiedy zobaczyła tak wielu przyjaciół – wśród zespołów, jak i ludzi niezwiązanych muzycznymi pasjami.

Są trzy wskazówki dotyczące Włodawy – codzienny pomiar stanu Bugu, coroczny festiwal trzech kultur i nieśmiertelne Kresowianki.

Zespół śpiewaczy „Kresowianki” powstał w styczniu 2004 r. Rozpoczynając działalność, brał udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów w Puławach, Powiatowym Przeglądzie Pieśni Ludowych we Włodawie czy Powiatowym Przeglądzie Widowisk Obrzędowych w Hańsku, gdzie zajął I miejsce.

Zespół brał czynny udział w uroczystościach i imprezach na terenie miasta, powiatu i gminy; „Kresowianek” nie mogło zabraknąć przy okazji takich wydarzeń, jak: Dni Włodawy, Międzynarodowe Dożynki Powiatowe w Okunince i Dożynki Powiatowe. W sumie w pierwszym roku funkcjonowania zespół wystąpił aż 32 razy. Od początku „Kresowianki” nawiązały współpracę z placówkami oświatowymi, aby upowszechnić wśród dzieci i młodzieży znajomość strojów, pieśni i zwyczajów ludowych regionu.

Dzięki własnej pracy oraz darowiznom materialnym zespół pozyskał stroje do występów: spódnice ludowe „plisowianki”, białe fartuszki, spódnice stylizowane w kratę, białe bluzki, krajki, buty z cholewami. Kresowianki występują w strojach nadbużańskich z regionu Polesia Zachodniego, częściowo oryginalnych, niemal stuletnich, a częściowo zrekonstruowanych według dawnych wzorów.

W swoim repertuarze zespół posiada regionalne pieśni ludowe, które wykonuje w języku polskim, w gwarze miejscowej tzw. „chachłackiej”, a także ukraińskie, białoruskie, rosyjskie oraz rozrywkowe, żołnierskie, patriotyczne, religijne i biesiadne. Osoby, które chciałyby zapoznać się z repertuarem, mogą sięgnąć po płyty zespołu – czy to z piosenkami ludowymi, czy też z pastorałkami.

Zespół „Kresowianki” zdobył wiele nagród i wyróżnień. Dwukrotnie zdobył I miejsce na Międzypowiatowym Przeglądzie Piosenki w Rejowcu. „Kresowianki” zdobyły I miejsce także na Powiatowym Przeglądzie Widowisk w Hańsku, II miejsce na Festiwalu „Zwieczdopad” w Sewastopolu na Krymie, na Festiwalu Piosenki Patriotycznej we Włodawie, a także III miejsce na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie.

„Kresowianki” brały udział w festiwalach w Kijowie, Tarnopolu, Łucku i Szachu na Ukrainie, w Tomaszówce na Białorusi, a także międzynarodowym święcie pszczoły „Apislawia” w Pszczelej Woli, w święcie miodu w Hańsku, Okszowie, Lublinie oraz Dniach Ziemi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jako jedyny zespół spoza Ukrainy Kresowianki wystąpiły w 2015 r. na Festiwalu Narodowej Pieśni Ukraińskiej im. Jurryja Sztelmacha w Illicziwsku w obwodzie odeskim. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here