Krocie za dziury. Kierowcy coraz częściej upominają się o odszkodowanie od miasta

Ponad 140 tysięcy złotych otrzymali w ubiegłym roku kierowcy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie auta na dziurawych chełmskich ulicach, a miasto zapłaciło 250 tys. zł składki  firmie ubezpieczeniowej wypłacającej odszkodowania.

Stan miejskich dróg to najczęstszy temat narzekań chełmskich kierowców. I nietrudno się im dziwić, bo dziury, kałuże, pozapadana i krzywa nawierzchnia to obraz wielu chełmskich ulic i nie tylko tych na peryferiach i osiedlach, ale także w centrum. Kierowcom pozostaje uważać, ale czasem uwaga i ostrożność nie wystarczą i przez wyrwę w drodze dochodzi do poważnego uszkodzenia auta. W takich sytuacjach poszkodowani mają prawo dochodzić odszkodowania od zarządcy drogi. W okresie zimowo-wiosennym nie ma praktycznie dnia, by ktoś nie składał wniosku o odszkodowanie.

Jak informuje Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm, w ubiegłym roku do ratusza wpłynęło 168 takich wniosków, z czego 160 było związanych z uszkodzeniem pojazdu w związku ze złym stanem nawierzchni. Większość z nich została rozpatrzona pozytywnie, 53 wnioski czekają na rozstrzygnięcie, a w 21 przypadkach roszczenia zostały odrzucone. Łącznie wypłacono ok. 140 tys. zł (w roku 2022 było to ok 200 tys. zł) tytułem odszkodowań, z tego 103,6 tys. zł wypłacił ubezpieczyciel, zaś niespełna 38 tys. zł Urząd Miasta z umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Administrowania Drogami i franczyzy redukcyjnej, która stanowi udział ubezpieczonego (Urzędu Miasta Chełm) do kwoty 500 zł – w szkodzie). Składka ubezpieczeniowa ze strony miasta za 2023 rok wyniosła 250 tys. zł.

Nie dowiedzieliśmy czy miasto ma obowiązek zawierania takiej umowy ubezpieczeniowej, czy mogłoby wypłacać takie odszkodowania bez pośrednictwa firmy ubezpieczeniowej, skoro różnica między wpłaconą składką a kwotą wypłaconą przez ubezpieczyciela wynosi blisko 150 tys. zł i można by za to zalepić wiele drogowych dziur… (w)

Wpadłeś w dziurę, uszkodziłeś auto, wystąp o odszkodowanie

W przypadku powstania szkody związanej ze złym stanem nawierzchni jezdni należy wezwać policję lub straż miejską w celu sporządzenia notatki, a także zrobić zdjęcia uszkodzonego pojazdu i uszkodzonej nawierzchni. Następnie notatkę, dokumentację fotograficzną i wypełniony wniosek o odszkodowanie (jego formularz jest dostępny na stronie Urzędu Miasta Chełm w zakładce „Sprawy drogowe”) złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać elektronicznie na adres szkodydrogowe@umchelm.pl.

News will be here