Królowa nauk w Lublinie

160 najwybitniejszych matematyków z 30 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji przyjechało do Lublina na trzydniową, prestiżową konferencję matematyczną „Parallel Processing and Applied Mathematics”


Takie spotkania odbywają się co dwa lata w wiodących ośrodkach akademickich. W Polsce były organizowane już kiedyś w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu, Warszawie i Krakowie. Uroczyste otwarcie konferencji w Lublinie nastąpiło 11 września o godz. 8.45 w auli Instytutu Informatyki UMCS (ul. Akademicka 9). Gospodarzami byli: Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Częstochowskiej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Jack Dongarra z Uniwersytetu Tennessee (USA), światowej sławy specjalista w zakresie programowania komputerów dużej mocy, prof. Satoshi Matsuoka z Tokyo Institute of Technology, lider japońskiego programu superkomputerowego, czy Jeffrey Vetter z Georgia Institute of Technology (USA), wybitny uczony zajmujący się obliczeniami równoległymi.
Ważnym elementem konferencji z serii PPAM są coraz liczniejsze kontakty gospodarcze z udziałem wiodących firm informatycznych. MG