Kruche myśli zapisane kolorem

W Chełmskiej Bibliotece Publicznej gości wystawa prac plastycznych pt. „Kruche myśli zapisane kolorem” grupy PLAMA. Wernisaż połączono z promocją zeszytu poetyckiego „Kruche myśli” i minikoncertem Marka Miszczuka, znanego z YouTube’a jako „Chełmski Grajek” lub „Grajek z miasteczka Ch.”.

Początki działalności związku artystów sięgają 1983 roku. Wtedy zawiązała się nieformalna Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych „PLAMA”, promująca upowszechnianie kultury plastycznej, złożona z pasjonatów wyrażających swoją twórczość różnorodnymi środkami malarskimi. Od 2004 r. działa ona jako Łęczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, zrzeszając również łęczyńskich literatów i ludzi teatru. Dorobek grupy stanowią liczne wystawy zbiorowe w kraju i za granicą, warsztaty poetyckie, almanachy, spektakle teatralne, publikacje i albumy.

Aktualnie PLAMA zrzesza artystów nie tylko z Łęcznej, ale także z różnych miast Polski. Wystawa w ChBP jest przykładem zróżnicowania twórczych postaw oraz indywidualnych wizji sztuki i autorskich środków wyrazu. Eksponowane obrazy są zaproszeniem do zatrzymania się, wyrwania z chaosu dnia codziennego oraz refleksji, zadumy i dialogu.

Autorami prac grupy „PLAMA”, które wciąż można oglądać w ChBP są: Rafał Dybich, Anna Sagan, Teresa Pietras, Agnieszka Choma, Wanda Szawuła, Urszula Bydlinska, Marzena Malinowska, Katarzyna Jagiełło, Urszula Sawiuk, Agnieszka Wróblewska, Krzysztof Olszak, Dorota Bogucka, Pawel Brodzisz, Żaneta Kowalska Fudała, Adam Pulawski (z Chełma), Agnieszka Bydlińska, Andrzej Winiarski, Renata Szuryga, Beata Smosarska, Stanislawa Kotarska, Teresa Stasiak, Malgorzata Ostasz-Szeliga, Urszula Wójcik, Roża Kowalczyk, Anatolij Gwozdiuk, Maryla Małecka, Arkadiusz Kulpa, Krzysztof Zuzanski, Joanna Romanowska, Maria Majka Zuzańska, Hanna Gralak, Krystyna Mojska. (rd)

News will be here