Ksiądz Henryk nie odkłada pióra

Ks. prałat Henryk Kapica, były wieloletni proboszcz parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, napisał kolejną książkę. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyły się właśnie jej promocja.

Ks. Henryk Kapica był proboszczem parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w latach 2001-2019. Odkąd przeszedł na emeryturę zajął się pisaniem. Jest autorem m.in. dwutomowej pozycji „Kościół w Krasnymstawie”, czy książki „W trosce o kondycję ducha”. W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyła się ostatnio promocja jego najnowszego dzieła: „Parafia Częstoborowice na tle dziejów”. Parafia ta w 1818 roku została przyłączona do dekanatu w Krasnymstawie i była w nim obecna przez 100 lat. Sporą część publikacji stanowią dzieje poszczególnych wiosek parafii, jak Pilaszkowice, Rybczewice czy Stryjno.

– Druga część książki stanowi opowieść o autorze, jest świadectwem o przeżywaniu, odczuwaniu i widzeniu przez niego swojej małej ojczyzny i podsumowaniem jego życia poprzez powrót do rodzinnego gniazda, dzieciństwa, rodziny i parafii – mówi Elżbieta Patyk, dyrektor PBP w Krasnymstawie.

Pisarz do napisania książki wykorzystał dostępne księgi metryk kościelnych, także w kontekście rodzin i osób biorących udział w życiu społecznym i religijnym parafii. W czasie spotkania podziękował wszystkim, który udzielili mu wsparcia w wydaniu publikacji, szczególnie Eugeniuszowi Wilkowskiemu za merytoryczną ocenę i rady, za napisanie wstępu do książki, za życzliwość i przyjaźń, oraz Bożenie Czupryńskiej za korektę i benedyktyńską pracę nad poprawnością publikacji. W imieniu samorządu powiatu starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk podziękował i pogratulował ks. Henrykowi kolejnego interesującego wydawnictwa. (k)

News will be here