Kto rektorem UMCS?

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Jest rektorem UMCS od 2012 roku. Od 1998 kieruje Zakładem Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS. W latach 1999-2005 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich wydziału, a w latach 2005-2008 był dziekanem tegoż wydziału. W latach 2008-2012 sprawował funkcję prorektora ds. studenckich – doprowadził do wypracowania form stałego kontaktu z samorządem studenckim, co stanowiło podstawę do szybkiego rozwiązywania pojawiających się nieprawidłowości w obsłudze studentów oraz przygotowania mechanizmów wspomagania ich aktywności.
Prof. Michałowski ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS w 1977 roku. Początkowo swoje badania naukowe koncentrował wokół problematyki dziejów najnowszych Polski, zwłaszcza dziejów Lublina oraz biografistyki. Następnie swoje zainteresowania poszerzał o problematykę polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku oraz zagadnienia samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jest autorem i współautorem ponad 150 różnego rodzaju rozpraw naukowych. W 1983 r. obronił na Wydziale Humanistycznym UMCS pracę doktorską, w 1995 r. pracę habilitacyjną. 1 października 2000 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 2014 r.
Prof. Michałowski jest laureatem Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP z okazji 25-lecia samorządności. W styczniu 2016, podczas 10. Wojewódzkiej Gali Mistrzów Sportu, został wyróżniony za wybitne zasługi dla środowiska sportowego województwa lubelskiego. Został mianowany ambasadorem Lubelskiego Klubu Biznesu 2013 „za inicjowanie działań w zakresie współpracy nauki i biznesu oraz zaangażowanie w tworzenie lubelskiego ośrodka naukowego”.
Prof. dr hab. Ryszard Bera
Jest dziekanem Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, kierownikiem Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki w Instytucie Pedagogiki UMCS. Od blisko 10 lat związany jest z tym uniwersytetem. W ubiegłym roku został wybrany przez polskie środowisko naukowe pedagogów do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki pracy, pedagogiki społecznej, problemów emigracji zarobkowej i funkcjonowania młodych pracowników na europejskim rynku pracy oraz edukacji dla bezpieczeństwa. Ma w swoim dorobku naukowym blisko 70 publikacji z tego zakresu.
Prof. Bera ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie w 1981 roku. Magisterium z pedagogiki uzyskał w Wojskowej Akademii Politycznej w 1987 roku, a doktorat obronił na Wydziale Humanistycznym Akademii Obrony Narodowej w 1993 roku. Stopień doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w 2003 roku. Tytuł profesora nauk humanistycznych nadał mu Prezydent RP w 2013 roku.
Ma duże doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. 25 lat służył w pionie społecznym w Polskich Siłach Powietrznych i 5 lat w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie kierował sekretariatem wiceministra Obrony Narodowej ds. społecznych.
Wypromował 13 doktorów i ponad 300 magistrów. Kieruje 4 otwartymi przewodami doktorskimi. W 2012 został wyróżniony międzynarodowym certyfikatem „Mistrz pedagogii”.

News will be here