Kuma Pituchowa w stolicy

(24-25 listopada) Zespół Obrzędowy, działający od 28 lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku, gościł w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie na Festiwalu Teatrów Wiejskich „Zwyki”. Zespół zaprezentował tam widowisko „Kusaki”, nagrodzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie.

„Kusaki” to widowisko obrzędowe oparte na scenariuszu Barbary Puacz-Mazurek. Autorzy scenografii to Ariel Struski i Monika Doszko, a reżyser i kierownik zespołu to Halina Radecka. Widowisko przedstawia ostatni wieczór karnawału w rodzinie zamożnego chłopa, gdzie na zaproszenie gospodarza przybywają goście, a wśród nich bardzo charakterystyczna postać, czyli Kuma Pituchowa.

Podczas „Kusaków” nie może obyć się bez przebierańców, muzyki, tańców i ciągłym upominaniu o zbliżającym się Wielkim Poście. Wykonawcy mówią miejscową gwarą i posługują się autentycznymi rekwizytami. Zespół zaprezentował regionalny taniec-zabawę „Czarną reczkę” oraz polkę „Na konopie” tańczoną podczas „Kusaków”. Akcja toczy się w Hańsku na Polesiu Lubelskim na przełomie XIX-XX wieku.

Zespół obrzędowy działa od 28 lat w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku, jest zespołem wielopokoleniowym. Pielęgnuje obrzędy i zwyczaje ludowe Polesia Lubelskiego. Na swoim koncie ma wiele udanych występów, prestiżowych nagród i odznaczeń m.in. Zasłużony dla Kultury Polskiej. W dorobku ma 18 widowisk obrzędowych m.in. „Pierzak w Hańsku”, „Oborywanie kozy”, „Kwaszenie kapusty”, „Swaty”, „Wilia św. Jana” „Wilia św. Andrzeja”, „Stawanie do losów”, „Spór o miedzę”, „Prządki w Hańsku”, „Krzciny”, „Kusaki”, „Godzenie służby”, „Miodobranie”, „Narodziny”, „Oborywanie kozy na dworskim”.

Zespół Obrzędowy wielokrotnie był laureatem przeglądów ogólnopolskich w Tarnogrodzie, Kielcach i Chełmie. Gościł również w Galerii Plastycznej Władysława Hasiora w Zakopanem. Brał udział w Biesiadzie Weselnej w Węgrowie. Stale współpracuje z Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie prezentuje swoje widowiska.

Autorką większości scenariuszy jest Barbara Puacz-Mazurek, scenografię projektują Monika Doszko oraz Ariel Struski – dyrektor GOK, kierownikiem i reżyserem widowisk od początku istnienia zespołu jest Halina Radecka. (-)